Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Appartementsrecht (art. 5:106 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022 Auteur De redactie

1 Inleiding Het uitgangspunt is dat het niet mogelijk is eigenaar te zijn van (een gedeelte van) een etage. Zowel de in art. 5:20 BW opgenomen regel, die bepaalt dat de grondeigenaar door natrekking ook eigenaar is van de zich op die grond bevindende gebouwen, als de in art. 3:4 BW verwoorde regel dat de eigendom van een zaak ook de eigendom van haar bestanddelen inhoudt, verzetten zich daartegen. Op de regel dat de eigenaar van de grond ook eigenaar is van de zich daarop bevindende gebouw…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 106

 • 1

  Een eigenaar, erfpachter of opstaller is bevoegd zijn recht op een gebouw met toebehoren en op de daarbij behorende grond met toebehoren te splitsen in appartementsrechten.

 • 2

  Een eigenaar, erfpachter of opstaller is eveneens bevoegd zijn recht op een stuk grond te splitsen in appartementsrechten.

 • 3

  Een appartementsrecht is op zijn beurt voor splitsing in appartementsrechten vatbaar. Een appartementseigenaar is tot deze ondersplitsing bevoegd, voor zover in de akte van splitsing niet anders is bepaald.

 • 4

  Onder appartementsrecht wordt verstaan een aandeel in de goederen die in de splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Het aandeel kan mede omvatten de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van de bij het gebouw behorende grond. In het geval van lid 2 omvat het aandeel de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het stuk grond, die blijkens hun inrichting of aanduiding bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

 • 5

  Onder appartementseigenaar wordt verstaan de gerechtigde tot een appartementsrecht.

 • 6

  Onder gebouw wordt in deze titel mede verstaan een groep van gebouwen die in één splitsing zijn betrokken.

 • 7

  Een erfpachter of opstaller is tot een splitsing in appartementsrechten slechts bevoegd na verkregen toestemming van de grondeigenaar. Indien deze de vereiste toestemming kennelijk zonder redelijke grond weigert of zich niet verklaart, kan de toestemming op verzoek van degene die haar behoeft worden vervangen door een machtiging van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Appartementsrechten Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ook een verhurend Vve-lid kan een huurder aanspreken op grond van artikel 7:220 BW Instantie Rechtbank Limburg Datum 03-03-2023 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2023:1667
Daken appartementencomplex moeten als privégedeelten worden aangemerkt Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-09-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:7666
VvE verplicht appartementseigenaren te wijzen op overtreding Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 10-08-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:3709
VvE weigert toestemming te verlenen voor plaatsen airco-installatie Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 17-02-2022 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2022:2983
Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:1365
Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend Instantie Hoge Raad Datum 11-10-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1578
Bestemming van een appartementsrecht kan ook gelegen zijn in de omschrijving; uitleg van begrip 'berging' Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 06-08-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:2898
Beperking voor horeca in splitsingsakte vervalt omdat eigenaar van appartement middellijke eigenaar is geworden Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 26-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:5519
Voor de uitleg wat gemeenschappelijk of privé is moet naar de splistingsakte en -tekening worden gekeken Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-04-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:1519
Beslag op appartementsrecht opgeheven onder voorwaarde dat vervangend beslag wordt gelegd op koopprijs Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 14-06-2018 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2018:2240
Eigenaresse van woning draagt drie keer meer bij aan gemeenschappelijk onderhoud pand dan bovenburen Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 16-04-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:2650
Kortstondige verhuur van appartement aan derden is bedrijfsmatige exploitatie en daarmee verboden Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 10-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:6236
Verhuur via AirBnB is exploitatie van het privégedeelte als pension Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 14-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2016:2120
Besluit van ALV om kortstondige verhuur toe te staan in strijd met statuten en daarom nietig Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 29-10-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:9967
VvE maakt geen misbruik van executiebevoegdheid ondanks kleine vordering Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-04-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383
Wortelboer-arrest Instantie Hoge Raad Datum 07-04-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA5405

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars Dossiernr. 34479 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Modelreglement Kleine VvE’s Auteur(s) A.C.W. Luijk-van Veldhuizen, C.N. Siewers, I. de Jong Bron WPNR 2023/7422
Titel Splitsingswijzigingen na 24 februari 2023 Auteur(s) F.J. Vonck Bron WPNR 2023/7406
Titel De gebruiksovereenkomst in het appartementsrecht Auteur(s) A.C.W. Luijk-van Veldhuizen, C.N. Siewers Bron JBN 2021/4
Titel Welk bedrag moet worden vergoed aan iemand die zijn erfpachtrecht, opstalrecht of daaruit afgeleid appartementsrecht verliest wegens canon- of retributieachterstand? Auteur(s) J.C. van Straaten Bron JBN 2021/1
Titel Reactie op 'De verduurzaming van VvE's: Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden?'' van B. Hoops Auteur(s) C.N. Siewers, M.C.E. van der Vleuten Bron WPNR 2021/7313
Titel Beheer en beschikken in het appartementsrecht Auteur(s) C.N. Siewers Bron WPNR 2021/7351
Titel De verduurzaming van VvE's: Hoe kunnen wij de Tragedy of the Anticommons vermijden? Auteur(s) B. Hoops Bron WPNR 2020/7297
Titel Themanummer Appartementsrecht in beweging Bron WPNR 2020/7297

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Alles voor uw VvE op één plek Bron Nederlandvve.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
De juridische databank voor VvE professionals Bron VvE Recht Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
101 VvE vragen Bron 101VvEvragen.nl Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Checklist splitsingstekening appartementen Bron Het Kadaster Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing kleine VvE's 2021 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2017 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement ondersplitsing 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1992 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement service-flatgebouw 1987 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1983 (bijlage) Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Modelreglement splitsing 1973 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006 Bron - Type Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars Categorie Verwijzingen voor de notaris
Publieksversie Modelreglement kleine VvE's Bron - Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel