Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Omvang ontbonden gemeenschap (art. 1:100 BW)

Bijgewerkt tot 01-12-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Inleiding Art. 1:100 BW bevat de hoofdregel wat betreft de gerechtigdheid tot de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen, alsmede twee uitzonderingen daarop. In beginsel zijn beide echtgenoten ieder voor een gelijk deel gerechtigd tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Als eerste uitzondering staat art. 1:100 lid 1 BW toe dat echtgenoten hiervan bij huwelijkse voorwaarden afwijken, zie hierna Afwijking bij helfte bij huwelijkse voorwaarden. Voorts staat art. 1:100 lid…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 100

  • 1

    De echtgenoten hebben een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap, tenzij anders is bepaald bij huwelijkse voorwaarden of bij een overeenkomst die tussen de echtgenoten bij geschrift is gesloten met het oog op de aanstaande ontbinding der gemeenschap anders dan door de dood of ten gevolge van opheffing bij huwelijkse voorwaarden.

  • 2

    Voor zover bij de ontbinding van de gemeenschap de goederen van de gemeenschap niet toereikend zijn om de schulden van de gemeenschap te voldoen, worden deze gedragen door beide echtgenoten ieder voor een gelijk deel, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, mede in verband met de aard van de schulden, een andere draagplicht voortvloeit.

  • 3

    Zij die bij de ontbinding van de gemeenschap schuldeiser zijn, behouden het hun toekomende recht van verhaal op de goederen der gemeenschap, zolang deze niet verdeeld zijn. Artikel 96, derde lid, blijft van toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht
Titel Echtscheiding Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Afwijking van artikel 1:100 BW moet bij notariële akte wanneer echtscheiding niet aanstaande is Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 02-03-2022 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2022:391
Rechtbank wijkt af van de hoofdregel van gelijke verdeling Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 18-12-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:12489
Afwijking van draagplicht bij helfte Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 03-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:3039
Niet opeisbaar aandeel in nalatenschap komt voor verdeling in aanmerking Instantie Rechtbank Gelderland Datum 21-10-2020 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2020:5556
Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW) Instantie Hoge Raad Datum 19-04-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:636
Vrouw heeft bijdrageplicht in gemeenschapsschuld terwijl de vordering jegens haar is verjaard na ontbinding van de huwelijksgemeenschap Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 22-05-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:4629
Afwijking van draagplicht bij helfte op grond van zeer uitzonderlijke omstandigheden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:3056
Afwijking draagplicht bij helfte omdat het in strijd is met redelijkheid en billijkheid als echtgenote moet meebetalen aan boetes Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 27-03-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:2879
Verdeling van niet-opeisbare erfrechtelijke schuld in ontbonden huwelijksgemeenschap niet mogelijk Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-10-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:4267
Waardering van goederen en schulden van eenmanszaak bij verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-04-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:1806
Verdeling van een OBV-vordering bij echtscheiding Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 14-03-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1104
Hof motiveert onvoldoende dat geen reden aanwezig zou zijn voor afwijking van art. 1:100 BW bij schuld voor advocaatkosten Instantie Hoge Raad Datum 22-04-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:723
Wegens onbekendheid met Nederlands huwelijksvermogensrecht geen verdeling bij helfte Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 26-03-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:2233
Draagplicht voor restantschuld geheel bij man vanwege verband tussen restantschuld en strafbaar gedrag van de man Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 18-02-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:785
Vrouw is niet draagplichtig voor gemeenschapsschuld door man aangegaan bij zijn zuster Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 13-03-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:2472
Uitzondering op regel verdeling van ontbonden gemeenschap bij helfte tussen echtgenoten wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegepast Instantie Hoge Raad Datum 20-09-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA3748
Hond behoort tot de ontbonden huwelijksgemeenschap Instantie Rechtbank Limburg Datum 15-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0058
Redelijkheid en billijkheid rechtvaardigen afwijking van verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij helfte Instantie Hoge Raad Datum 06-10-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA7362

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De draagplicht van de echtgenoten voor gemeenschapsschulden na ontbinding van de huwelijksgemeenschap Auteur(s) M. Michels Bron JBN 2019/32
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel