Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Dwaling (art. 6:228 BW)

Bijgewerkt tot 31-08-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenDwaling is een ‘wilsgebrek’: de wil tot de rechtshandeling is gebrekkig gevormd. Een onder invloed van dwaling tot stand gekomen overeenkomst kan vernietigbaar zijn (art. 6:228 lid 1 BW). Vernietiging van een rechtshandeling heeft terugwerkende kracht, zodat de rechtshandeling wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden (art. 3:53 BW). Vernietiging van een rechtshandeling kan plaatsvinden door zowel een buitengerechtelijke verklaring (art. 3:50 BW), als een rechterlijke ui…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 228

 • 1

  Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:

  • a.

   indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten;

  • b.

   indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;

  • c.

   indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden.

 • 2

  De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 06-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2021:1363
Koper diende bewijs te leveren bij de door hem gestelde zwarthandel Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 24-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2021:545
Geslaagd beroep dwaling bij onjuiste mededelingen die niet de kern van de overeenkomst betreffen Instantie Hoge Raad Datum 17-04-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:717
Is schenker na inkomensachteruitgang door echtscheiding nog gebonden aan renteverplichting wegens papieren schenking? Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 31-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2020:1117
Geen beroep op non-conformiteit bij puin in de grond, wel sprake van dwaling Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 02-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2019:2338
Mislukte belastingsconstructie zorgt voor toepassing van art. 6:228 lid 2 BW Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 25-01-2017 Nummer ECLI:NL:RBROT:2017:917
Derdenhypotheek niet rechtsgeldig gevestigd wegens dwaling omdat de bank in haar zorgplicht is tekortgeschoten Instantie Rechtbank Den Haag Datum 31-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2016:10478
Dwaling door beide partijen en ontbreken toestemming echtgenote zorgen voor vernietiging borgstellingen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 15-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:3583
Oneigenlijke dwaling bij borgtocht, door onvolledige voorlichting geen sprake van opgewekt vertrouwen Instantie Rechtbank Overijssel Datum 23-03-2016 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2016:4211
Het zijn van "een grote professionele speler" brengt op zichzelf niet automatisch mededelingsplicht met zich mee Instantie Hoge Raad Datum 27-11-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:3424
Woning bleek dienstwoning te zijn, partijen hebben wederzijds gedwaald waardoor koopovereenkomst vernietigbaar is Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 11-11-2015 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2015:5179
Onjuiste vermelding huurachterstand leidt tot dwaling bij executieveiling Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 17-06-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:3792
Onjuist inschatten toekomstige onzekere gebeurtenis geen grond voor dwaling Instantie Rechtbank Den Haag Datum 01-07-2014 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2014:9315
Samenlevingsovereenkomst wordt vernietigd wegens dwaling Instantie Hoge Raad Datum 21-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:416
Schadeverplichting niet direct aanwezig bij dwaling Instantie Hoge Raad Datum 11-10-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:CA3765
Vernietiging van een vaststellingsovereenkomst wegens dwaling is ook mogelijk als de informatie niet rechstreeks aan de dwalende is verstrekt Instantie Hoge Raad Datum 01-02-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY3129
Echtscheidingsconvenant gesloten vòòr 1 september 2002 niet vernietigbaar o.g.v. wettelijke vermoeden van dwaling Instantie Hoge Raad Datum 25-01-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BV6689
Gestelde dwaling leidt niet tot vernietiging kapitaalsbelasting nu overeenkomst niet is vernietigd Instantie Hoge Raad Datum 08-08-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BD9482
Vaststellingovereenkomst vernietigd wegens dwaling door Inspecteur Instantie Hoge Raad Datum 21-12-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ8025
Hof Den Bosch, nr. 03/00626, ECLI:NL:GHSHE:2006:AV1519 Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-01-2006 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2006:AV1519

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Dwaling in de Successiewet (I) Auteur(s) N.C.G. Gubbels Bron WPNR 2020/7282
Titel Dwaling in de Successiewet (II) Auteur(s) N.C.G. Gubbels Bron WPNR 2020/7283
Titel Fiscaalrechtelijke gevolgen van dwaling Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken, A.W. Hofman Bron WPNR 2019/7251
Titel Dwaling in het belastingrecht Auteur(s) I.J.F.A. van Vijfeijken Bron WPNR 2019/7251
Titel Rechtsdwaling in de notariële praktijk Auteur(s) T.J. Bos Bron WPNR 2019/7251
Titel Teruggaaf overdrachtsbelasting na buitengerechtelijke dwaling Auteur(s) J.C. van Straaten Bron FBN 2018/4
Titel Dwaling en schenking Auteur(s) N.C.G. Gubbels Bron FTV 2018/10
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel