Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bevoegdheid tot overdragen en bezwaren (art. 3:223 BW)

Bijgewerkt tot 01-06-2020 Auteur De redactie

1 Algemeen Als uitgangspunt geldt dat een vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik kan overdragen of bezwaren, zonder dat hiervoor toestemming is vereist van de hoofdgerechtigde. Het betreft hier de overdracht of bezwaring van het recht van vruchtgebruik en niet de overdracht of bezwaring van het aan het vruchtgebruik onderworpen goed. De duur van het recht blijft na vervreemding of bezwaring afhankelijk van het leven van de vruchtgebruiker en verandert derhalve niet. Ingevolge ar…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 223

Een vruchtgebruiker kan zijn recht overdragen of bezwaren zonder dat daardoor de duur van het recht gewijzigd wordt. Naast de verkrijger is de oorspronkelijke vruchtgebruiker hoofdelijk voor alle uit het vruchtgebruik voortspruitende verplichtingen jegens de hoofdgerechtigde aansprakelijk. Is aan de oorspronkelijke vruchtgebruiker bij de vestiging van het vruchtgebruik een grotere bevoegdheid tot vervreemding, verbruik of vertering gegeven dan de wet aan de vruchtgebruiker toekent, dan komt die ruimere bevoegdheid niet aan de latere verkrijgers van het vruchtgebruik toe.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Vruchtgebruik Categorie Diversen

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Handboek Registergoederenrecht, 4.3 Het recht van vruchtgebruik; Titel 8 boek 3 BW Auteur(s) F.J. Vonck Bron 2018-2019
Titel Asser/Bartels & Van Velten 5 2017, 293
Titel Compendium van het Nederlands vermogensrecht Auteur(s) J. Hijma, M.M. Olthof Bron 2011
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel