Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Openbaar boedelregister (art. 4:186 BW)

Bijgewerkt tot 01-05-2020 Auteur De redactie

1 Inleiding Bij de civiele griffies van de Rechtbanken wordt een Boedelregister gehouden, waarin krachtens wettelijk voorschrift feiten ingeschreven worden die voor de rechtstoestand van opengevallen nalatenschappen van belang zijn, art. 4:186 lid 1 BW. Een notaris die betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap is verplicht om zich in het boedelregister in te doen schrijven (art. 4:186 lid 2 BW), waarbij erop gewezen moet worden dat de wet hiervoor noch een termijn voorschrijft, noch…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 186

 • 1

  De griffiers van de rechtbanken houden een openbaar boedelregister, waarin krachtens wettelijk voorschrift feiten worden ingeschreven, die voor de rechtstoestand van opengevallen nalatenschappen van belang zijn.

 • 2

  Een notaris die is betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap, doet zich in het boedelregister inschrijven.

 • 3

  De wijze van inrichting en raadpleging van het boedelregister worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld.

 • 4

  Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de openbare boedelregisters, bedoeld in het eerste lid, in afwijking van het eerste lid door een ander of door anderen dan de griffiers van de rechtbanken worden gehouden. Bij algemene maatregel van bestuur kan eveneens worden bepaald dat de verstrekking van gegevens ter inschrijving in het openbaar boedelregister door degenen die daartoe bevoegd of die daartoe gehouden zijn, uitsluitend op een in die maatregel aan te geven wijze plaats vindt.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel