Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Percentage rente niet-handelstransacties (art. 6:119 en 6:120 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2024 Auteur De redactie

1 Rentepercentage niet-handelstransactiesDit betreft de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties waarbij een geldbedrag is verschuldigd, niet zijnde een handelstransactie. Deze rente wordt elk half jaar gewijzigd. Om al te grote veranderingen te vermijden, wordt een verlaging of verhoging beperkt tot 2%. Deze rente wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur en gepubliceerd in het Staatsblad.Het percentage van de niet-handelstransactierente bedraagt per 1 januari 2024…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 119

 • 1

  De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.

 • 2

  Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 • 3

  Een bedongen rente die hoger is dan die welke krachtens de vorige leden verschuldigd zou zijn, loopt in plaats daarvan door nadat de schuldenaar in verzuim is gekomen.


Artikel 120

 • 1

  De wettelijke rente bedoeld in artikel 119 wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Wettelijke rente die loopt op het tijdstip van inwerkingtreding van een nieuwe bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde rentevoet, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend.

 • 2

  De wettelijke rente bedoeld in artikel 119a en artikel 119b is gelijk aan de herfinancieringsrente die door de Europese Centrale Bank is vastgesteld voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met acht procentpunten. Wettelijke rente die loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet berekend gedurende een half jaar.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Gift wordt niet in mindering gebracht op legaat ter grootte van legitieme Instantie Rechtbank Gelderland Datum 24-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:916

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Een handzaam overzicht over de regeling van wettelijke rente en handelsrente Auteur(s) H. Boom, S. Zaccà Bron Bedrijfsjuridische berichten 2020/109
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel