Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Boek 4 BW OUD (art. 877 - 1176 OBW)

Bijgewerkt tot 28-11-2023 Auteur De redactie

1 InleidingHet huidige erfrecht is in werking getreden op 1 januari 2003. Omdat veel vóór die datum gemaakte testamenten zijn gebaseerd op het 'oude erfrecht' en onder het huidige erfrecht van kracht worden, is het nuttig enige kennis te hebben van dat oude erfrecht én van de overgangsbepalingen.De aanloop naar het huidige wettelijke erfrecht, zoals dat in 2003 in werking is getreden, heeft vele decennia in beslag genomen, hetgeen ook blijkt uit het grote aantal p…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Oud erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Uitleg van notariële akten en overeenkomsten Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Begrip 'wettelijk erfdeel' in oud testament Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 15-11-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:3218
Wijze van inbreng schenking gedaan onder oude erfrecht Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 22-06-2022 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2022:2531
Vorderingen van afstammelingen opeisbaar omdat de opeisbaarheidsvoorwaarden materieel van toepassing zijn Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-10-2021 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:3313
Langstlevende bij OBV na ontheffing vereffening zelfstandig beschikkingsbevoegd Instantie Rechtbank Gelderland Datum 28-07-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:4074
Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 15-07-2020 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2020:3543
Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 03-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:410
Bevel tot notariële boedelbeschrijving (art. 672 RV) is van toepassing op OBV Instantie Rechtbank Den Haag Datum 25-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:7472
Woning had moeten worden getaxeerd na openvallen eerste nalatenschap Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 18-12-2018 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2018:3850
Oprenting testamentaire vordering loopt door tot voldoening Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 30-10-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:4498
Overgangsrecht beschermt levensgezel tegen legitieme portie Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-09-2017 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2017:2684
OBV is enkel mogelijk ten behoeve van langstlevende echtgenoot Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 02-08-2017 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2017:5873
Kantonrechter verklaart kind niet ontvankelijk bij verzoek om vaststelling onderbedelingsvordering uit obv Instantie Rechtbank Gelderland Datum 15-06-2017 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2017:3208
Verzwegen vermogen verbeurd verklaard na sluiten vaststellingsovereenkomst? Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-10-2016 Nummer ECLI:NL:GHARL:2016:8298
Beslag tot zekerheidstelling voor vordering uit hoofde van OBV Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 27-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:3895
OBV-vordering was verjaard vanwege opeisbaarheidsclausule Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 03-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2016:3664
Conservatoir beslag om vorderingen uit hoofde van ouderlijke boedelverdeling zeker te stellen Instantie Hoge Raad Datum 24-06-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1271
Waardedaling geen invloed op hoogte OBV-vordering Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 15-12-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:3922
Clausule waarbij erfgenamen tezamen een andere verdeling kunnen overeenkomen dan de ouderlijke boedelverdeling is rechtsgeldig Instantie Hoge Raad Datum 05-11-1997 Nummer ECLI:NL:HR:1997:AA3324
Clausule in ouderlijke boedelverdeling om andere verdeling te kiezen is geldig door testeervrijheid testateur Instantie Hoge Raad Datum 17-01-1996 Nummer ECLI:NL:HR:1996:AA1805

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Oude testamenten en het nieuwe erfrecht Auteur(s) C.A. Kraan Bron WPNR 2004/6571
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel