Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Tekortschieten door vruchtgebruiker (art. 3:221 BW)

Bijgewerkt tot 15-05-2023 Auteur De redactie

1 AlgemeenIndien een vruchtgebruiker ernstig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan de Rechtbank op vordering van de hoofdgerechtigde aan deze het beheer toekennen of het vruchtgebruik onder bewind stellen (art. 3:221 lid 1 BW). Blijkens de parlementaire geschiedenis heeft de wetgever er bewust niet voor gekozen om een verdergaande sanctie, zoals vervallenverklaring van het vruchtgebruik, in de wet op te nemen (Parl. Gesch. Boek 3 BW, MvA II, p. 675). Vòòr 1992…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 221

  • 1

    Indien de vruchtgebruiker in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, kan de rechtbank op vordering van de hoofdgerechtigde aan deze het beheer toekennen of het vruchtgebruik onder bewind stellen.

  • 2

    De rechtbank kan hangende het geding het vruchtgebruik bij voorraad onder bewind stellen.

  • 3

    De rechtbank kan voor het bewind of beheer zodanige voorschriften geven als zij dienstig acht. Op het bewind zijn voor het overige de artikelen 154, 157 tot en met 166, 168, 170, 172, 173, 174 en 177 lid 1 van Boek 4 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de kantonrechter de in artikel 159 van Boek 4 bedoelde beloning ook op grond van bijzondere omstandigheden anders kan regelen, alsmede dat hij de in artikel 160 van Boek 4 bedoelde zekerheidstelling te allen tijde kan bevelen. Het bewind kan door een gezamenlijk besluit van de vruchtgebruiker en de hoofdgerechtigde of op verzoek van een hunner door de rechtbank worden opgeheven.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Vruchtgebruik Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Onderbewindstelling vruchtgebruik wegens ernstige tekortkomingen vruchtgebruiker Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 05-04-2023 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2023:1394
Vruchtgebruik bewind ex art. 3:221 BW ook van toepassing op tweetrapsmaking Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-03-2023 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2023:873
Vruchtgebruikbewind (art. 3:221 BW) wegens ernstig tekortschieten Instantie Rechtbank Gelderland Datum 21-12-2022 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2022:7472
Hof oordeelt dat Rechtbank vruchtgebruik woning terecht onder bewind heeft gesteld Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 09-08-2022 Nummer ECLI:NL:GHARL:2022:6989
Geen ernstig tekortschieten verplichtingen vruchtgebruiker door interen op vruchtgebruikvermogen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:3364
Vruchtgebruik onder bewind gesteld wegens niet nakomen van toepasselijke bepalingen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 04-04-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1154
Ondanks dat vruchtgebruikvermogen meetelt voor eigen bijdrage AWBZ geen recht op interen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 22-10-2014 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2014:5043

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Bewind over gelegateerd vruchtgebruik: jurisprudentie over artikel 3:221 BW komt op gang Auteur(s) B.W.J. Theunissen Bron AdvoTip 2023/8
Titel Het vruchtgebruikbewind (op maat). Het schaap lijkt over de dam Auteur(s) F.W.J.M. Schols Bron EstateTip 2023/11
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel