Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Goodwill (art. 1:100 BW)

Bijgewerkt tot 01-12-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Algemeen Uit Hoge Raad 9 maart 1951, NJ 1952/46 (Damesmodebedrijf-arrest, brondocument niet beschikbaar) blijkt dat in het huwelijksvermogensrecht met (de waarde van) goodwill rekening moet worden gehouden. 2 Belichaamde en onbelichaamde goodwill Bij goodwill wordt vaak onderscheid gemaakt tussen belichaamde goodwill en onbelichaamde goodwill, waarbij met belichaamde goodwill wordt gedoeld op de goodwill die onverbrekelijk is verbonden met de vermogensbestanddelen van de onderneming en…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 100

  • 1

    De echtgenoten hebben een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap, tenzij anders is bepaald bij huwelijkse voorwaarden of bij een overeenkomst die tussen de echtgenoten bij geschrift is gesloten met het oog op de aanstaande ontbinding der gemeenschap anders dan door de dood of ten gevolge van opheffing bij huwelijkse voorwaarden.

  • 2

    Voor zover bij de ontbinding van de gemeenschap de goederen van de gemeenschap niet toereikend zijn om de schulden van de gemeenschap te voldoen, worden deze gedragen door beide echtgenoten ieder voor een gelijk deel, tenzij uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, mede in verband met de aard van de schulden, een andere draagplicht voortvloeit.

  • 3

    Zij die bij de ontbinding van de gemeenschap schuldeiser zijn, behouden het hun toekomende recht van verhaal op de goederen der gemeenschap, zolang deze niet verdeeld zijn. Artikel 96, derde lid, blijft van toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Rentabiliteitsmethode en discounted cash flow methode kunnen worden gebruikt om waarde van onderneming inclusief goodwill te bepalen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 25-11-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:2257
Zakelijke onbelichaamde goodwill die geen zelfstandige waarde heeft, wordt niet in verdeling huwelijksgoederengemeenschap betrokken. Instantie Hoge Raad Datum 31-05-2002 Nummer ECLI:NL:HR:2002:AE0748
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel