Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Geen strijd tussen belangen lastgever en lasthebber (art. 7:416 BW)

Bijgewerkt tot 01-10-2021 Auteur De redactie

1 Algemeen Art. 7:416 BW regelt de zogenoemde 'Selbsteintritt' bij lastgeving. Van Selbsteintritt is sprake als de lasthebber zelf ook optreedt als wederpartij/derde van de lastgever. Wil Selbsteintrit mogelijk zijn, is het van belang dat de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig mogelijk vaststaat dat strijd met de belangen van de lastgever niet mogelijk is. Alleen dan is de Selbsteintritt toelaatbaar. Het is in die zin hetzelfde als het voor volmacht geldende art. 3:68 BW.…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 416

 • 1

  Een lasthebber kan slechts als wederpartij van de lastgever optreden, indien de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider belangen is uitgesloten.

 • 2

  Een lasthebber die slechts in eigen naam mag handelen, kan niettemin als wederpartij van de lastgever optreden, indien de inhoud van de rechtshandeling zo nauwkeurig vaststaat dat strijd tussen beider belangen is uitgesloten.

 • 3

  Indien de lastgever een persoon is als bedoeld in artikel 408 lid 3, is voor een rechtshandeling waarbij de lasthebber als zijn wederpartij optreedt, op straffe van vernietigbaarheid zijn schriftelijke toestemming vereist.

 • 4

  De lasthebber die in overeenstemming met de vorige leden als wederpartij van de lastgever optreedt, behoudt zijn recht op loon.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Opdracht Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geldige titel voor levering door vertegenwoordigingsonbevoegde ontbreekt Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 22-10-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:4908
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel