Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Algemeen BV (art. 2:175 BW en art. 2:176 BW)

Bijgewerkt tot 07-04-2021

1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal (art. 2:175 lid 1 BW). Het besloten karakter van dit type rechtspersoon heeft als gevolg dat de aandelen uitsluitend op naam luiden en van aandelen geen bewijzen (mogen) worden uitgegeven. De wet biedt grote vrijheid ten aanzien van het verbinden van rechten aan aandelen. Zo is het mogelijk st…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 175

  • 1

    Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

  • 2

    De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.


Artikel 176

De akte van oprichting van de vennootschap wordt verleden in de Nederlandse taal. Een volmacht tot medewerking aan die akte moet schriftelijk zijn verleend.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Bestuurder aansprakelijk nu bekrachtiging plaatsvindt voor inschrijving handelsregister Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 28-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2013:CA1459

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Kamer van Koophandel Bron - Type Instanties en registers Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel