Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Benoeming onzijdig persoon (art. 3:181 BW)

Bijgewerkt tot 23-06-2022 Auteur De redactie

1 Inleiding De rechter kan een onzijdig persoon benoemen om een door hem bevolen verdeling uit te voeren in naam van: een niet meewerkende deelgenoot of zijn vertegenwoordiger; een beperkt gerechtigde, of; een schuldeiser die een bevel tot verdeling krachtens art. 3:180 lid 1 BW heeft verkregen. De onzijdig persoon vertegenwoordigt de niet meewerkende persoon bij de verdeling en behartigt zijn belangen naar 'eigen beste inzicht', art. 3:181 lid 1 BW. Deze vertegenwoordiging wordt ook wel aanged…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 181

  • 1

    Voor het geval dat deelgenoten of zij wier medewerking vereist is, niet medewerken tot een verdeling nadat deze bij rechterlijke uitspraak is bevolen, benoemt de rechter die in eerste aanleg van de vordering tot verdeling heeft kennis genomen, indien deze benoeming niet reeds bij die uitspraak heeft plaatsgehad, op verzoek van de meest gerede partij een onzijdig persoon die hen bij de verdeling vertegenwoordigt en daarbij hun belangen naar eigen beste inzicht behartigt. Hebben degenen die niet medewerken tegenstrijdige belangen, dan wordt voor ieder van hen een onzijdig persoon benoemd.

  • 2

    Een onzijdig persoon is verplicht hetgeen aan de door hem vertegenwoordigde persoon ingevolge de verdeling toekomt, voor deze in ontvangst te nemen en daarover tot de afgifte aan de rechthebbende op de voet van artikel 410 van Boek 1 het bewind te voeren.

  • 3

    De beloning die de onzijdige persoon ten laste van de rechthebbende toekomt, wordt op zijn verzoek vastgesteld door de rechter die hem benoemde.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Bewind Categorie Familierecht (overig)
Titel Gemeenschap Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vervanging onzijdig persoon niet in leveringsakte benoemd Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 14-04-2021 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2021:1838
Ontbinding rechtspersoon wegens mogelijk misbruik identiteit van een ander Instantie Rechtbank Den Haag Datum 18-02-2021 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2021:1678
Notaris maakt te snel gebruik van onzijdig persoon Instantie Kamer voor het notariaat Den Bosch Datum 28-09-2020 Nummer ECLI:NL:TNORSHE:2020:19
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel