Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Afstand en vermenging (art. 6:160 - 6:161 BW)

Bijgewerkt tot 21-04-2020 Auteur De redactie

1 Inleiding In de wet is afdeling 6.2.4 BW gewijd aan afstand en vermenging. Een verbintenis kan tenietgaan door afstand (art. 6:160 BW) of door vermenging (art. 6:161 BW). In het hiernavolgende wordt eerst aandacht besteed aan afstand en vervolgens aan vermenging. 2 Afstand 2.1 Algemeen en terminologie Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser met de schuldenaar, waarbij hij van zijn vorderingsrecht afstand doet, aldus art. 6:160 BW. Anders dan bijvoorbeeld de afstan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 160

 • 1

  Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser met de schuldenaar, waarbij hij van zijn vorderingsrecht afstand doet.

 • 2

  Een door de schuldeiser tot de schuldenaar gericht aanbod tot afstand om niet geldt als aanvaard, wanneer de schuldenaar van het aanbod heeft kennisgenomen en het niet onverwijld heeft afgewezen.

 • 3

  De artikelen 48 leden 1 en 2 en 49 leden 1-3 zijn van overeenkomstige toepassing.


Artikel 161

 • 1

  Een verbintenis gaat teniet door vermenging, wanneer door overgang van de vordering of de schuld de hoedanigheid van schuldeiser en die van schuldenaar zich in één persoon verenigen.

 • 2

  Het vorige lid is niet van toepassing:

  • a.

   zolang de vordering en de schuld in van elkaar gescheiden vermogens vallen;

  • b.

   in geval van overdracht overeenkomstig artikel 93 van Boek 3 van een vordering aan toonder of order;

  • c.

   indien de voormelde vereniging van hoedanigheden het gevolg is van een rechtshandeling onder ontbindende voorwaarde, zolang niet vaststaat dat de voorwaarde niet meer in vervulling kan gaan.

 • 3

  Tenietgaan van een verbintenis door vermenging laat de op de vordering rustende rechten van derden onverlet.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 28-08-2018 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2018:3636

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Asser/Sieburgh 6-II 2017/334-336
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel