Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Muuropeningen en balkons nabij de erfgrens (art. 5:50 en 5:51 BW)

Bijgewerkt tot 30-06-2020 Auteur De redactie

1 Vensters of balkons bij een naburig erf (art. 5:50 BW)Teneinde de privacy van een eigenaar van een erf te beschermen, bepaalt de wet dat een nabuur niet binnen twee meter van de erfgrens vensters of andere muuropeningen mag hebben, noch balkons of soortgelijke werken die uitzicht geven op het erf van de buurman. Dit is anders wanneer de eigenaar van het naburige erf toestemming heeft gegeven voor het hebben van dergelijke vensters.Daarnaast is het mogelijk dat een eigenaar krachtens een…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 50

 • 1

  Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven.

 • 2

  De nabuur kan zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van zodanige openingen of werken, indien zijn erf een openbare weg of een openbaar water is, indien zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden of indien het uitzicht niet verder reikt dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. Uit dezen hoofde geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de functie van openbare weg of openbaar water verloren is gegaan of de muur is gesloopt.

 • 3

  De in dit artikel bedoelde afstand wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt, of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn der erven of de muur.

 • 4

  Wanneer de nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming van een opening of werk meer kan vorderen, is hij verplicht binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden hinderen, behoudens voor zover zulk een gebouw of werk zich daar reeds op het tijdstip van de voltooiing van de verjaring bevond.

 • 5

  Ter zake van een volgens dit artikel ongeoorloofde toestand is slechts vergoeding verschuldigd van schade, ontstaan na het tijdstip waartegen opheffing van die toestand is aangemaand.


Artikel 51

In muren, staande binnen de in het vorige artikel aangegeven afstand, mogen steeds lichtopeningen worden gemaakt, mits zij van vaststaande en ondoorzichtige vensters worden voorzien.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Balkons kwalificeren als "erf" in de zin art. 5:50 BW Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 20-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2023:8318
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel