Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Herroeping van een besluit tot ontbinding BV en inschrijving daarvan bij de KvK (art. 2:19 BW)

Bijgewerkt tot 04-07-2023

1 Herroeping van een besluit tot ontbinding BV en inschrijving daarvan bij de KvKDe algemene vergadering is, behoudens bijzondere omstandigheden, bevoegd besluiten te herroepen; dit volgt uit het Janssen Pers-arrest (HR 10 maart 1995, nr 15577, ECLI:NL:HR:ZC1657, brondocument niet beschikbaar). Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot intrekking van een eerder besluit, gelden geen andere vereisten dan voor besluiten van de algemene vergadering in het algemeen. Bij de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 19

 • 1

  Een rechtspersoon wordt ontbonden:

  • a.

   door een besluit van de algemene vergadering of, indien de rechtspersoon een stichting is, door een besluit van het bestuur tenzij in de statuten anders is voorzien;

  • b.

   bij het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft, en die niet een besluit of een op ontbinding gerichte handeling is;

  • c.

   na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;

  • d.

   door het geheel ontbreken van leden, indien de rechtspersoon een vereniging, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is;

  • e.

   door een beschikking van de Kamer van Koophandel als bedoeld in artikel 19a;

  • f.

   door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

 • 2

  De rechtbank verklaart op verzoek van het bestuur, een belanghebbende of het openbaar ministerie, of en op welk tijdstip de rechtspersoon is ontbonden in een geval als bedoeld in lid 1 onder b of d. De beschikking is voor een ieder bindend. Is de rechtspersoon in een register ingeschreven, dan wordt de in kracht van gewijsde gegane uitspraak, inhoudende de verklaring, door de zorg van de griffier aldaar ingeschreven.

 • 3

  Aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven wordt van de ontbinding opgaaf gedaan: in de gevallen als bedoeld in lid 1, onder a, b en d door de vereffenaar, indien deze er is en anders door het bestuur, in het geval als bedoeld in lid 1, onder c door de faillissementscurator, in het geval als bedoeld in lid 1, onder e door de Kamer van Koophandel en in het geval als bedoeld in lid 1 onder f door de griffier van het betrokken gerecht.

 • 4

  Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur of, bij toepassing van artikel 19a, de Kamer van Koophandel, daarvan opgaaf aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven.

 • 5

  De rechtspersoon blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van hem uitgaan, moet aan zijn naam worden toegevoegd: in liquidatie.

 • 6

  De rechtspersoon houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaar of de faillissementscurator doet aan de registers waar de rechtspersoon is ingeschreven, daarvan opgaaf.

 • 7

  De gegevens die omtrent de rechtspersoon in de registers zijn opgenomen op het tijdstip waarop hij ophoudt te bestaan, blijven daar gedurende tien jaren na dat tijdstip bewaard.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Herroeping ontbindingsbesluit Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 26-09-2022 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2022:8609
Herroeping van ontbindingsbesluit niet toegelaten na toetsing aan door Hoge Raad gestelde criteria (Rifgat-zaak) Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-12-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:5265
Herroeping ontbindingsbesluit Instantie Rechtbank Dordrecht Datum 05-09-2012 Nummer ECLI:NL:RBDOR:2012:BY0082
Herroeping ontbindingsbesluit niet mogelijk indien de rechtspersoon reeds is opgehouden te bestaan Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 19-04-2012 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5416
Herroeping van een ontbindingsbesluit moet door de rechter kunnen worden getoetst Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 23-08-2011 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2011:BS1144
Herroeping ontbindingsbesluit door curator na twijfel over behoorlijke besluitvorming Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 08-03-2011 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2011:BP7426
PMDC-arrest, Herroeping van ontbindingsbesluit door ava ongeldig zonder rechterlijke tussenkomst Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 30-01-2007 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2007:AZ7737

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Conservatoir beslag tot levering, botsende rechten op levering en notaris: lessen uit het Earth Water-arrest Auteur(s) J.W.A. Biemans Bron WPNR 2022/7373
Titel Herroeping van een besluit tot ontbinding anno 2015 Auteur(s) M.Y. Nethe Bron WPNR 2015/7075

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel