Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bezit en houderschap (art. 3:107 - 3:112 BW)

Bijgewerkt tot 08-09-2022 Auteur De redactie

1 Bezit en houden Het verschil tussen houden en bezitten is niet altijd duidelijk. De wet omschrijft bezit als ‘houden van een goed voor zichzelf’ (art. 3:107 lid 1 BW). Om van bezit te spreken is een bepaalde mate van machtsuitoefening over het goed vereist. Of de machtsuitoefening voldoende is om van bezit te kunnen spreken, moet worden beoordeeld naar de verkeersopvattingen en de uiterlijke feiten (art. 3:108 BW). Bij onroerende zaken speelt het gebruik naar bestemming een rol in…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 107

 • 1

  Bezit is het houden van een goed voor zichzelf.

 • 2

  Bezit is onmiddellijk, wanneer iemand bezit zonder dat een ander het goed voor hem houdt.

 • 3

  Bezit is middellijk, wanneer iemand bezit door middel van een ander die het goed voor hem houdt.

 • 4

  Houderschap is op overeenkomstige wijze onmiddellijk of middellijk.


Artikel 108

Of iemand een goed houdt en of hij dit voor zichzelf of voor een ander doet, wordt naar verkeersopvatting beoordeeld, met inachtneming van de navolgende regels en overigens op grond van uiterlijke feiten.


Artikel 109

Wie een goed houdt, wordt vermoed dit voor zichzelf te houden.


Artikel 110

Bestaat tussen twee personen een rechtsverhouding die de strekking heeft dat hetgeen de ene op bepaalde wijze zal verkrijgen, door hem voor de ander zal worden gehouden, dan houdt de ene het ter uitvoering van die rechtsverhouding door hem verkregene voor de ander.


Artikel 111

Wanneer men heeft aangevangen krachtens een rechtsverhouding voor een ander te houden, gaat men daarmede onder dezelfde titel voort, zolang niet blijkt dat hierin verandering is gebracht, hetzij ten gevolge van een handeling van hem voor wie men houdt, hetzij ten gevolge van een tegenspraak van diens recht.


Artikel 112

Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Hof had nader moeten onderzoeken of sprake was van inbezitneming met eigendomsverkrijging door verjaring als gevolg Instantie Hoge Raad Datum 07-07-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:1268
Als bezitter te kwader trouw eigendom heeft verkregen door verjaring, kan voormalig rechthebbende via onrechtmatige daad teruglevering vorderen (arrest Gemeente Heusden) Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:309
Gevolmachtigde was bevoegd wijzigingen in leveringsakte aan te brengen Instantie Rechtbank 's-Gravenhage Datum 14-11-2012 Nummer ECLI:NL:RBSGR:2012:BY3453
Verkrijgende verjaring door inbezitneming met toestemming verkoper Instantie Hoge Raad Datum 09-09-2011 Nummer ECLI:NL:HR:2011:BQ5989
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel