Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

De kwalitatieve verbintenis (verplichting) (art. 6:252 BW)

Bijgewerkt tot 09-11-2023 Auteur De redactie

1 InleidingEen hoofdregel van het contractenrecht is dat een contract alleen maar de partijen bij dat contract bindt. Het contract heeft in beginsel geen gevolgen voor anderen dan degenen die partij zijn bij het contract (derden). Door het aangaan van een contract kunnen voor derden geen verplichtingen ontstaan. Als A met zijn buurman B afspreekt om elke week het gras in de tuin van B te maaien en A vervolgens zijn pand aan C verkoopt, dan komt de verplichting tot het maaien niet op C te rusten…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 252

 • 1

  Bij een overeenkomst kan worden bedongen dat de verplichting van een der partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.

 • 2

  Voor de werking van het in lid 1 bedoelde beding is vereist dat van de overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. Degene jegens wie de verplichting bestaat, waarop het beding betrekking heeft, moet in de akte ter zake van de inschrijving woonplaats kiezen in Nederland.

 • 3

  Ook na inschrijving heeft het beding geen werking:

  • a.

   jegens hen die voor de inschrijving onder bijzondere titel een recht op het goed of tot gebruik van het goed hebben verkregen;

  • b.

   jegens een beslaglegger op het goed of een recht daarop, indien de inschrijving op het tijdstip van de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming nog niet had plaats gevonden;

  • c.

   jegens hen die hun recht hebben verkregen van iemand die ingevolge het onder a of b bepaalde niet aan de bedongen verplichting gebonden was.

 • 4

  Is voor de verplichting een tegenprestatie overeengekomen, dan gaat bij de overgang van de verplichting het recht op de tegenprestatie mee over, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de overgang en ook het beding omtrent deze tegenprestatie in de registers ingeschreven is.

 • 5

  Dit artikel is niet van toepassing op verplichtingen die een rechthebbende beperken in zijn bevoegdheid het goed te vervreemden of te bezwaren.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Door uitleg leveringsakte is anti-speculatiebeding sociale koopwoning niet van toepassing Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:4711
Geldig kettingbeding vormt geen opschortende voorwaarde; verkoper moet onroerende zaak leveren Instantie Rechtbank Gelderland Datum 04-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2020:1620
Eigenaar van bungalow kan niet servicecontract met parkexploitant opzeggen zolang onderliggende verhouding bestaat Instantie Hoge Raad Datum 04-10-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1491
Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 07-05-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:3995
'Snoei- en kapregeling' vormt geen erfdienstbaarheid, kwalitatief recht of kwalitatieve verplichting, maar kettingbeding Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 14-08-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:7343
Kettingbeding van toepassing ondanks dat deze in leveringsakte ontbreekt Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 05-12-2017 Nummer ECLI:NL:GHARL:2017:10735
Monddoodclausule in leveringsakte nietig vanwege strijd met fundamentele rechtsbeginselen Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:2096
Voor een kwalitatief recht is geen kwalitatieveverplichting noodzakelijk Instantie Hoge Raad Datum 20-04-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV5555
Samenhang tussen overeenkomsten met twee gelieerde partijen Instantie Hoge Raad Datum 20-01-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BU3162
Kettingbeding nietig wegens strijd met openbare orde Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-08-2007 Nummer 1656/05
Kettingbeding mag grondgebruik verder beperken dan bestemmingsplan Instantie Hoge Raad Datum 24-12-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AR3642
Afspraak over gebruik vliering geen kwalitatieve verplichting wegens ontbreken notariële akte Instantie Hoge Raad Datum 24-10-2003 Nummer ECLI:NL:HR:2003:AM2625
Rechter oordeelt dat levering dient te geschieden zonder opname kettingbeding Instantie Rechtbank Roermond Datum 24-12-2002 Nummer ECLI:NL:RBROE:2002:AF2582
Blaauboer/Berlips Instantie Hoge Raad Datum 03-03-1905 Nummer ECLI:NL:HR:1905:1

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De reikwijdte van art. 6:252 lid 5 BW Auteur(s) A. Visschedijk Bron JBN 2024/23
Titel Het kettingbeding als kameleon in het uitleglandschap Auteur(s) H.R.P. Dumatubun Bron TvZ 2022, nr. 3/4
Titel N.C. van Oostrom-Streep, De kwalitatieve verplichting (proefschrift), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel