Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Onrechtmatige daad (art. 6:162 BW)

Bijgewerkt tot 19-04-2024 Auteur De redactie

1 Onrechtmatige daad in het verbintenissenrecht De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is opgenomen in art. 6:162 BW e.v. De onrechtmatige daad schept een verbintenis uit de wet. De wet verbindt de dader tot het vergoeden van de schade die is ontstaan uit de onrechtmatige daad. 2 Vereisten voor aansprakelijkheidVoor aansprakelijkheid uit hoofde van een onrechtmatige daad moet aan vijf vereisten zijn voldaan. Dit zijn cumulatieve vereisten. De eisen staan in art. 6:162 jo. 6:163…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 162

  • 1

    Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

  • 2

    Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

  • 3

    Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Misbruik van identiteitsverschil door woning uitsluitend aan stichting te leveren om schuldeisers te benadelen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 20-03-2024 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2024:1594
Opstaleigenaar aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 24-05-2023 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2023:3779
Wetenschap wanprestatie speelt rol bij aantonen ondeugdelijk beslag Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 24-02-2022 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2022:1607
Sanctie van art. 21 WvK overtreden beheerverbod volgens Hof niet op zijn plaats Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 12-05-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:3677
Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 15-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:8434
Dga handelt onrechtmatig jegens schuldeiser van BV door aandelen in BV over te dragen Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 01-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2019:2487
Vader handelt onrechtmatig door geld op te nemen van spaarrekeningen kinderen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 27-03-2019 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2019:1187
Ondanks overschrijden zorgvuldigheidsnorm is notaris niet aansprakelijk vanwege verwijtbaar handelen door belanghebbende Instantie Hoge Raad Datum 11-01-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:4
Statutenwijziging toegestaan ondanks bezwaar financiële steunverlener Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 30-11-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:11349
Maatstaf van persoonlijk ernstig verwijt bij bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad (Kampschoër/Le Roux) Instantie Hoge Raad Datum 17-02-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:275
Vereenzelviging (Maple Leaf) Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2285
Vereenzelviging van rechtspersonen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 22-06-2016 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2016:3415
Notaris had erfgenamen moeten wijzen op doorschuiffaciliteit IB Instantie Hoge Raad Datum 19-02-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:292
Notaris is aansprakelijk voor passeren akten in omgekeerde volgorde Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 06-01-2016 Nummer ECLI:NL:RBROT:2016:376
Onjuiste opgave rangorde pandrecht vormt onrechtmatige daad bestuurder Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 01-12-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:4975
Persoonlijk verwijt niet vereist voor beroepsaansprakelijkheid advocaat Instantie Hoge Raad Datum 18-09-2015 Nummer ECLI:NL:HR:2015:2745
Koper handelt onrechtmatig indien oudere koopovereenkomst niet nietig is vanwege zwart-geld beding Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 18-08-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:3241
Sprake van zo'n nauwe samenwerking dat exoneratiebeding ook geldt jegens niet-contractpartij Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 11-08-2015 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2015:3182
Aanvaarding voorkeursrecht onder voorbehoud van financiering is geen aanvaarding aanbod Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 01-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBROT:2015:4746
Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van rechtspersoon Instantie Hoge Raad Datum 10-10-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:2930
Notaris aansprakelijk uit onrechtmatige daad voor onjuiste afrekening voor verkoper Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-09-2014 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2014:3958
De alles bepalende moedermaatschappij is aansprakelijk voor de schulden van de dochter Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 06-12-2011 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2011:BU7109
Koper handelt onrechtmatig bij bewust profiteren van niet nakoming door verkoper met andere contractspartij Instantie Hoge Raad Datum 26-01-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ1084
Opstal met asbest kan niet als gebrekkige opstal worden beschouwd in de zin van art. 6:174 BW Instantie Hoge Raad Datum 15-06-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB2149
Rainbow-arrest Instantie Hoge Raad Datum 13-10-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA7480
Beklamel Instantie Hoge Raad Datum 06-10-1989 Nummer ECLI:NL:HR:1989:AB9521
Curator ook bevoegd tegen derde op te treden die bij benadeling betrokken is (Peeters/Gatzen) Instantie Hoge Raad Datum 14-01-1983 Nummer ECLI:NL:HR:1983:AG4521
Hoge Raad formuleert criteria voor gevaarzetting (Kelderluik-arrest) Instantie Hoge Raad Datum 05-11-1965 Nummer ECLI:NL:HR:1965:AB7079

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen (dissertatie) Auteur(s) A.A. van Rossum Bron Kluwer Deventer 1990

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stappenplan verdwenen vermogen terugbrengen in nalatenschap Bron Via Juridica Type Erfrecht en boedelafwikkeling Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel