Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Definitie natuurlijke verbintenis (art. 6:3 - 6:5 BW)

Bijgewerkt tot 07-07-2023 Auteur De redactie

1 De natuurlijke verbintenisEen natuurlijke verbintenis is een rechtens niet-afdwingbare verbintenis (art. 6:3 lid 1 BW). In twee gevallen is sprake van een natuurlijke verbintenis, te weten:wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt (art. 6:3 lid 2 onder a BW);wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoeni…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 3

 • 1

  Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.

 • 2

  Een natuurlijke verbintenis bestaat:

  • a.

   wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;

  • b.

   wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.


Artikel 4

Op natuurlijke verbintenissen zijn de wettelijke bepalingen betreffende verbintenissen van overeenkomstige toepassing, tenzij de wet of haar strekking meebrengt dat een bepaling geen toepassing mag vinden op een niet-afdwingbare verbintenis.


Artikel 5

 • 1

  Een natuurlijke verbintenis wordt omgezet in een rechtens afdwingbare door een overeenkomst van de schuldenaar met de schuldeiser.

 • 2

  Een door de schuldenaar tot de schuldeiser gericht aanbod tot een zodanige overeenkomst om niet, geldt als aanvaard, wanneer het aanbod ter kennis van de schuldeiser is gekomen en deze het niet onverwijld heeft afgewezen.

 • 3

  Op de overeenkomst zijn de bepalingen betreffende schenkingen en giften niet van toepassing.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Vanwege natuurlijke verbintenis geen recht op vergoeding Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 20-06-2023 Nummer ECLI:NL:GHARL:2023:5167
Geen vergoedingsrecht in verband met de nakoming van een natuurlijke verbintenis Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 15-12-2022 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:8078
Toekennen lijfrente door BV kwalificeert als natuurlijke verbintenis Instantie Rechtbank Den Haag Datum 08-04-2020 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2020:3354
Man volledig draagplichtig voor hypotheekschuld vanwege verzorgingsgedachte Instantie Rechtbank Den Haag Datum 16-09-2019 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2019:9674
Geen vergoedingsrecht voor investering in woning partner wegens voldoening aan natuurlijke verbintenis Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 15-11-2016 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2016:4608
Beroep van erfgenamen van ongehuwde partner van erflater op natuurlijke verbintenis Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 05-03-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ3557
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel