Kennisbank voor het notariaat

Verwijzingen voor de particulier

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse verwijzingen, tarieven en vrijstellingen en websites met programma's die in de dagelijkse praktijk van pas kunnen komen. Aan de verwijzingen (intern en extern) is de uiterste zorg besteed, maar er is geen garantie dat er geen incorrecte verwijzing kan staan.

Agrarisch recht

Aan de slag met de Omgevingswet
Rijksoverheid

De koop van een woning en het omgevingsrecht
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Echtscheiding

Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij scheiding
Belastingdienst

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
Belastingdienst

Ouderschapsplan
Rijksoverheid

Rechtwijzer Uit elkaar
Raad voor Rechtsbijstand

Scheiden of uit elkaar gaan
Belastingdienst

Instanties en registers

ANBI-loket
Belastingdienst

De Rechtspraak

Juridische begrippen
De Rechtspraak

Het Kadaster

Je regelt het bij de notaris
KNB

Kamer van Koophandel

Opvolgersarchief
KNB

Register Notariaat
KNB

Schuldenwijzer

Ondernemer en onderneming

Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen
KNB

Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting
Belastingdienst

Pensioen, levensverzekering en zorg

AOW-leeftijd berekenen
Belastingdienst

Overbruggingsuitkering AOW berekenen
Sociale Verzekeringsbank

Polis zoeken
Verbond van verzekeraars

Regelhulp
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registergoederen

Bewust nieuwbouw

Bouwen en wonen
Rijksoverheid

Energielabel zoeken
Rijksoverheid

Gebrekenboek en beleidsboeken
Huurcommissie

Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren
Rijksoverheid

Nationale Hypotheek Garantie
NHG

Publieksversie Modelreglement kleine VvE's

Samenwonen

Checklist samenlevingscontract
Rijksoverheid

Stappenplan samenlevingscontract
KNB

Schenken en erven

Checklists na overlijden
Alles over Erven

Belastingtelefoon voor nabestaanden
Belastingdienst

Boedelbeschrijving erfrecht
De Rechtspraak

Nalaten aan goede doelen
Toegift.nl

Infographic Wettelijke erfgenamen
KNB

Testament en levenstestament

Centraal testamentenregister
KNB

Checklist testament
KNB

Volmacht en levenstestament
Goed Vertegenwoordigd