Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Rekening en verantwoording bewindvoerder (art. 1:445 - 1:446 BW)

Bijgewerkt tot 28-05-2024 Auteur mr. M.N. (Mariëlle) Bende

1 InleidingDe bewindvoerder is verplicht om over het door hem gevoerde (meerderjarigen)bewind rekening en verantwoording af te leggen ter behartiging van het belang van de rechthebbende. In beginsel dient de rekening en verantwoording jaarlijks ten overstaan van de Kantonrechter aan de rechthebbende te worden afgelegd. De jaarlijkse verplichting tot rekening en verantwoording kan door de Kantonrechter, ambtshalve of op verzoek, worden gewijzigd. De Kantonrechter moet daarbij onderzoeken of de…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 445

 • 1

  De bewindvoerder legt, tenzij andere tijdstippen zijn bepaald, jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af aan de rechthebbende, alsmede aan het einde van zijn taak aan zijn opvolger. De rekening en verantwoording wordt afgelegd ten overstaan van de kantonrechter. Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan een model vaststellen volgens hetwelk de rekening en verantwoording moet worden opgemaakt.

 • 2

  Indien de rechthebbende niet in staat is de rekening op te nemen, of het onzeker is wie de rechthebbende is, wordt de rekening en verantwoording afgelegd aan de kantonrechter. Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door de kantonrechter belet niet dat de rechthebbende na het einde van het bewind nogmaals over dezelfde tijdsruimte rekening en verantwoording vraagt, voor zover dit niet onredelijk is.

 • 3

  De kantonrechter kan de bewindvoerder - hetzij op diens verzoek, hetzij ambtshalve - vrijstellen van de verplichting om de periodieke rekening en verantwoording te zijnen overstaan af te leggen; hij kan ook bepalen dat deze wijze van aflegging der rekening en verantwoording slechts om een door hem te bepalen aantal jaren zal geschieden.

 • 4

  De bewindvoerder, bedoeld in artikel 435, zevende lid, legt jaarlijks de verklaringen en het verslag over, bedoeld in artikel 435, achtste lid.

 • 5

  Voor het overige vindt het aangaande de voogdijrekening in de paragrafen 10 en 11 van afdeling 6 van titel 14 bepaalde overeenkomstige toepassing.


Artikel 446

 • 1

  Voor zover de kantonrechter niet anders bepaalt, wordt bij het afleggen van de periodieke rekening en verantwoording hetgeen de goederen netto aan vruchten hebben opgebracht, onder aftrek van de verschuldigde beloning, aan de rechthebbende uitgekeerd. Op verzoek van de rechthebbende kan de kantonrechter andere tijdstippen voor de uitkering vaststellen.

 • 2

  Bij zijn eindrekening en verantwoording draagt de bewindvoerder alle goederen af aan hem die na hem tot het beheer der goederen bevoegd is. De bewindvoerder is bevoegd de afdracht op te schorten tot de voldoening van een hem toekomend saldo.

 • 3

  Wordt de rekening en verantwoording aan de kantonrechter afgelegd, dan blijven, tenzij de kantonrechter anders bepaalt, de netto-opbrengst of de af te dragen goederen onder het bewind van de bewindvoerder, totdat de rechthebbende tot de ontvangst in staat is of de onzekerheid, wie rechthebbende is, is opgeheven.


Artikel 446a

De bewindvoerder doet telkens na verloop van vijf jaren, of zo veel eerder als de kantonrechter bepaalt, aan deze verslag van het verloop van het bewind. Hij laat zich daarbij met name uit over de vraag of het bewind dient voort te duren dan wel of een minder ver, of een verder strekkende voorziening aangewezen is. Feiten die voor het bewind en het voortduren daarvan van betekenis zijn, deelt hij terstond aan de kantonrechter mede.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Bewind Categorie Familierecht (overig)

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Aanvullende vergoeding voor extra inspanningen bewindvoerder vanwege uitzonderlijke omstandigheden Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-06-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:4943
Invulling begrip 'opzettelijk' bij verbeuring van aandeel in bijzondere gemeenschap Instantie Hoge Raad Datum 22-12-2017 Nummer ECLI:NL:HR:2017:3262
Hof bepaalt in hoeverre de bewindvoerder rekening en verantwoording is verschuldigd aan erfgenamen van onderbewindgestelde Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-05-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:3512
Bewindvoerder krijgt geen machtiging voor oprichten BV met het oog op verlaging AWBZ-bijdrage Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 21-08-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:2899
Door het afleggen van goede rekening en verantwoording mocht bewindvoerder erop vertrouwen dat later gemaakte kosten zouden worden vergoed Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-07-2014 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2014:2110
Bewindvoerder aansprakelijk gesteld nu hij geen correcte rekening en verantwoording kon afleggen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 23-12-2013 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2013:7855
Hof geeft toestemming aan bewindvoerder voor inbreng in commanditaire vennootschap Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 10-10-2013 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2013:5856
Schenking door bewindvoerder geoorloofd wegens schenkingstraditie rechthebbende Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 21-08-2013 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2013:6197
Kantonrechter verleent geen machtiging voor schenking die tot doel heeft de werking van de AWBZ-wetgeving te frustreren Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 23-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2013:CA1122
Bewindvoerder aansprakelijk voor (her)begrafeniskosten Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 13-03-2013 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ6724
Rekening en verantwoording bewindvoerder Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 13-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6126
Bevoegdheid om bij einde bewind rekening en verantwoording te vragen gaat niet van rechtswege over op erfgenamen Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-04-2011 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2011:BR4751
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel