Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichtingen

Praktisch Ondernemingsrecht

BV of eenmanszaak?
BerekenHet

Vermogen in privé of BV
BerekenHet

ANBI-register
Belastingdienst

Aanvraag ANBI-beschikking
Belastingdienst

Standaardformulieren publicatieplicht
Belastingdienst

Verzoek teruggaaf energiebelasting
Belastingdienst

Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening
Belastingdienst

Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen
KNB

Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen
KNB

Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting
Belastingdienst

Beleidsbesluiten Ondernemingsrecht

Titel Instantie Datum Nummer Status
Brief toekomstig box 3-stelsel Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-09-2023 Nummer - Status Geldig
Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen (wijziging van het besluit van 6 december 2014, nr. BLKB 2014-704M) Instantie Ministerie van Financiën Datum 30-08-2023 Nummer 2023-17125 Status Van kracht, maar is aanvulling op
Besluit Middeling Instantie Ministerie van Financiën Datum 11-08-2023 Nummer 2023-180526 Status Geldig
Belastingplicht van stichtingen en verenigingen Instantie Ministerie van Financiën Datum 08-08-2023 Nummer 2023-11888 Status Geldig
Kamerbrief contouren wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties Instantie Ministerie van Financiën Datum 23-06-2023 Nummer 2023-0000143537 Status Geldig
Bekijk alle
Wetsvoorstellen Ondernemingsrecht

Titel Dossiernr. Status
Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen Dossiernr. 36267 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie Dossiernr. 36172 Status Aangenomen door de Eerste Kamer
Bekijk alle