Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichtingen

Praktisch Ondernemingsrecht

BV of eenmanszaak?
BerekenHet

Vermogen in privé of BV
BerekenHet

ANBI-register
Belastingdienst

Aanvraag ANBI-beschikking
Belastingdienst

Standaardformulieren publicatieplicht
Belastingdienst

Verzoek teruggaaf energiebelasting
Belastingdienst

Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening
Belastingdienst

Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen
KNB

Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen
KNB

Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting
Belastingdienst

Beleidsbesluiten Ondernemingsrecht

Titel Instantie Datum Nummer Status
Beleidsbesluit doorschuiffaciliteit afschaffing open CV Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-12-2023 Nummer 2023-255883 Status Geldig
Beleidsbesluit doorschuiffaciliteit einde belastingplicht FGR Instantie Ministerie van Financiën Datum 20-12-2023 Nummer 2023-255882 Status Geldig
Eindejaarsregeling 2023 Instantie Ministerie van Financiën Datum 15-12-2023 Nummer 2023-0000275008 Status Geldig
Besluit onroerende zaken omzetbelasting Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-12-2023 Nummer 2023-26908 Status Geldig
Besluit Fiscaal Bestuursrecht Instantie Ministerie van Financiën Datum 21-11-2023 Nummer 2023-24452 Status Geldig
Bekijk alle
Wetsvoorstellen Ondernemingsrecht

Titel Dossiernr. Status
Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen Dossiernr. 36489 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure Dossiernr. 36469 Status In behandeling bij de Tweede Kamer
Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wetsvoorstel vastgoedaandelentransacties Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen Dossiernr. nog niet bekend Status Ter consultatie aangeboden
Bekijk alle