Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gedragscode Hypothecaire Financieringen (art. 3:260 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2021 Auteur De redactie

1 Algemeen Het staat een financiële instelling niet vrij onbeperkt hypothecair krediet te verstrekken voor de aankoop of herfinanciering van een woning. De mogelijkheden van banken en verzekeraars wordt ingeperkt door de Tijdelijke regeling hypothecair krediet.Twee begrippen zijn van belang bij het bepalen van het maximale te lenen bedrag: Leencapaciteit de Loan-to-Value (LTV)-ratio 1.1 Leencapaciteit Op grond van art. 3 Tijdelijke regeling hypothecair krediet, mag het krediet niet ho…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 260

 • 1

  Hypotheek wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarbij de hypotheekgever aan de hypotheekhouder hypotheek op een registergoed verleent, gevolgd door haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald. Tevens moet het bedrag worden vermeld waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald. De hypotheekhouder moet in de akte woonplaats kiezen in Nederland.

 • 2

  Tenzij anders is bedongen, komen de kosten van verlening en vestiging ten laste van de schuldenaar.

 • 3

  Bij de in het eerste lid bedoelde akte kan iemand slechts krachtens een bij authentieke akte verleende volmacht als gevolmachtigde voor de hypotheekgever optreden.

 • 4

  Voor het overige vinden de algemene voorschriften die voor vestiging van beperkte rechten op registergoederen gegeven zijn, ook op de vestiging van een hypotheek toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Hypotheek Categorie Registergoederenrecht
Titel Woonboten Categorie Registergoederenrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Begrotingsakkoord 2013 Dossiernr. 33287 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 14-12-2012 Nummer FM/2012/1919 Samenvatting
Instantie Ministerie van Financiën Datum 12-12-2012 Nummer FM/2012/1887 M Samenvatting
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel