Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Samenwerkingsverbanden (art. 2:8 BW)

Bijgewerkt tot 20-06-2023

1 Joint ventureBij een joint venture brengen twee of meer lichamen een bepaalde activiteit onder in een gezamenlijk daartoe opgericht lichaam. Meestal wordt daarvoor een NV of BV gebruikt, maar het samenwerkingsverband kan ook een maatschap, een VOF, een CV of een coöperatie zijn. De joint venture geeft de mogelijkheid aan lichamen om met behoud van hun economische (en juridische) zelfstandigheid op een bepaald terrein samen te werken. Het feit dat lichamen op een bepaa…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 8

  • 1

    Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

  • 2

    Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Toepassing van aandeelhoudersovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (Kekk/Delfino) Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:55
Strekking joint venture-overeenkomst is mede bepalend voor belang vennootschap (Cancun) Instantie Hoge Raad Datum 04-04-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:804
Belang minderheidsaandeelhouder onderdeel van vennootschappelijk belang (Cordial) Instantie - Datum - Nummer -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel