Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Ongerechtvaardigde verrijking (art. 6:212 BW)

Bijgewerkt tot 15-03-2024 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 AlgemeenDe ongerechtvaardigde verrijking is opgenomen in art. 6:212 BW. Uit de ongerechtvaardigde verrijking vloeit een verbintenis voort. Deze verbintenis ontstaat niet als gevolg van een onrechtmatige daad of overeenkomst, maar de wet verbindt dit gevolg aan de ongerechtvaardigde verrijking. De verbintenis strekt niet tot ongedaanmaking van een prestatie, maar tot schadevergoeding. De ongerechtvaardigde verrijking fungeert als een algemeen vangnet. Het toepassingsbereik is daardoor heel bre…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 212

  • 1

    Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.

  • 2

    Voor zover de verrijking is verminderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de verrijkte kan worden toegerekend, blijft zij buiten beschouwing.

  • 3

    Is de verrijking verminderd in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot vergoeding van de schade geen rekening behoefde te houden, dan wordt hem dit niet toegerekend. Bij de vaststelling van deze vermindering wordt mede rekening gehouden met uitgaven die zonder de verrijking zouden zijn uitgebleven.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen recht op vergoeding voor investering privévermogen in gezamenlijke woning Instantie Rechtbank Gelderland Datum 07-02-2024 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2024:663
Door fout in ruilverkavelingsakte vervallen erfdienstbaarheid moet worden hersteld (2) Instantie Rechtbank Limburg Datum 08-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2023:6643
Door fout in ruilverkavelingsakte vervallen erfdienstbaarheid moet worden hersteld Instantie Rechtbank Limburg Datum 08-11-2023 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2023:6642
Vordering wegens gedeeltelijke aflossing op hypotheekschuld opeisbaar na einde relatie of verkoop woning Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 24-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBROT:2019:6407
Juridisch eigenaar ongerechtvaardigd verrijkt door verkoop woning Instantie Hoge Raad Datum 09-11-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:2068
Voortgezet gebruik huurpand Instantie Hoge Raad Datum 24-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ1782
Herstel van bij landinrichting gemaakte fout ondanks gesloten stelsel Instantie Hoge Raad Datum 24-02-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV0472
Landinrichtingswet voorziet in een gesloten stelsel van vergoedingen Instantie Hoge Raad Datum 24-09-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BM9600

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Proefschrift; drie stellingen. Aanvullend Verrijkingsrecht Auteur(s) T. van der Linden Bron WPNR 2021/7314
Titel T. van der Linden, Aanvullend Verrijkingsrecht (diss. Leiden), Den Haag: Boom Juridisch 2019
Titel Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen van verbintenissen Auteur(s) S.R. Damminga Bron Deventer: Wolters Kluwer 2014

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stappenplan verdwenen vermogen terugbrengen in nalatenschap Bron Via Juridica Type Erfrecht en boedelafwikkeling Categorie Stroomschema’s en visuals
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel