Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Herroeping van uiterste wilsbeschikkingen (art. 4:111 - 4:114 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur mr. K.M.F.J. (Kasper) Houben

1 Inleiding Art. 4:42 lid 2 BW bepaalt dat een testateur een uiterste wilsbeschikking eenzijdig kan herroepen.Voor de herroeping van een uiterste wilsbeschikking gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van die uiterste wilsbeschikking (art. 4:111 BW). Een wijziging van de omstandigheden waaronder iemand een uiterste wilsbeschikking heeft gemaakt, brengt op zichzelf geen herroeping van die beschikking teweeg. 2 Algemene herroeping Bijna iedere uiterste wil zal beginnen met de herroe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 111

Voor het herroepen van een uiterste wilsbeschikking gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van die beschikking.


Artikel 112

Een latere uiterste wilsbeschikking die een vroegere niet uitdrukkelijk herroept, doet deze vervallen voor zover zij door de latere beschikking onuitvoerbaar is geworden of vervangen is.


Artikel 113

Een erflater kan te allen tijde zijn onderhandse, in bewaring gegeven uiterste wil terugvorderen, mits hij ter verantwoording van de notaris of andere persoon die de akte krachtens wettelijk voorschrift onder zich heeft, van de teruggave doet blijken bij een ten overstaan van die notaris of, met overeenkomstige toepassing van artikel 103, ten overstaan van die persoon verleden akte. Door de teruggave wordt de onderhandse uiterste wil herroepen.


Artikel 114

Een uiterste wilsbeschikking die geldig bij een onderhands en niet in bewaring gegeven stuk getroffen is, wordt herroepen wanneer de erflater dit stuk vernietigt. Is het stuk vernietigd, dan wordt dit vermoed door de erflater te zijn geschied.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Testament Categorie Erfrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel