Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Oprichting stichting (art. 2:286 - 2:289 BW)

Bijgewerkt tot 01-07-2022 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 Inleiding Een stichting wordt opgericht bij notariële akte (art. 2:3 BW jo. 2:286 BW). In tegenstelling tot een vereniging kan een stichting door één persoon worden opgericht, derhalve bij een eenzijdige rechtshandeling. In geval van oprichting door meer oprichters is sprake van een meerzijdige rechtshandeling. Een obligatoire overeenkomst kan aan de oprichting voorafgaan. Als na de oprichting de obligatoire overeenkomst tot oprichting wordt ontbonden of vernietigd, leidt…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 286

 • 1

  Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte.

 • 2

  De akte moet worden verleden in de Nederlandse taal. Indien de stichting haar zetel heeft in de provincie Fryslân kan de akte in de Friese taal worden verleden. Een volmacht tot medewerking aan de akte moet schriftelijk zijn verleend. De stichting kan worden opgericht door een uiterste wilsbeschikking, gemaakt bij een notariële akte die in een vreemde taal is verleden; de statuten van de stichting moeten ook dan in de Nederlandse of Friese taal luiden.

 • 3

  De akte bevat de statuten van de stichting.

 • 4

  De statuten moeten inhouden:

  • a.

   de naam der stichting, met het woord stichting als deel van de naam;

  • b.

   het doel der stichting;

  • c.

   de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en, indien er een raad van commissarissen wordt ingesteld, de wijze van benoeming en ontslag van commissarissen;

  • d.

   de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;

  • e.

   de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

 • 5

  De notaris, ten overstaan van wie de akte is verleden, draagt zorg dat de statuten bevatten hetgeen in de leden 2-4 is genoemd. Bij verzuim is hij persoonlijk jegens hen die daardoor schade hebben geleden, aansprakelijk.


Artikel 287

Bij gebreke van een aanwijzing van een zetel in de statuten, heeft de stichting haar zetel in de gemeente, waar de notaris voor wie de akte is verleden, ten tijde van het passeren der akte zijn standplaats had.


Artikel 289

 • 1

  De bestuurders zijn verplicht de stichting benevens de naam, de voornamen en de woonplaats of laatste woonplaats van de oprichter of oprichters te doen inschrijven in het handelsregister en een authentiek afschrift dan wel een authentiek uittreksel van de akte van oprichting bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.

 • 2

  Zolang de opgave ter eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling, waardoor hij de stichting verbindt, naast de stichting hoofdelijk aansprakelijk.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Stichting Categorie Ondernemingsrecht
Titel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Verplichting van STAK tot decertificering is afhankelijk van haar objectief vast te stellen doel Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 06-02-2024 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2024:339

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Dossiernr. 34491 Status In werking getreden Samenvatting -
Boek 2 BW Aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's Dossiernr. 31763 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Enkele privaatrechtelijke aspecten van de stichting juridisch eigendom van een beleggingsfonds Auteur(s) M. Rib Bron WPNR 2024/7464

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen Bron KNB Type Ondernemer en onderneming Categorie Verwijzingen voor de notaris
Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen Bron KNB Type Ondernemer en onderneming Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel