Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gerechtelijke vaststelling ouderschap (art. 1:207 - 1:208 BW)

Bijgewerkt tot 22-05-2024 Auteur De redactie

1 Gerechtelijke vaststellingDe gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (art. 1:207 BW) is een van de manieren waarop een kind juridisch aan zijn ouder kan worden verbonden. Deze procedure biedt de mogelijkheid het ouderschap vast te stellen in de situatie dat de persoon van wie het ouderschap kan worden vastgesteld, daartoe zelf geen stappen onderneemt of kan ondernemen. De vaststelling kan sinds de inwerkingtreding op 1 april 2014 van de Wet Lesbisch ouderschap (Wet van 25 nove…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 207

 • 1

  Het ouderschap van een persoon kan, ook indien deze is overleden, op de grond dat deze de verwekker is van het kind of op de grond dat deze als levensgezel van de moeder ingestemd heeft met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad, door de rechtbank worden vastgesteld op verzoek van:

  • a.

   de moeder, tenzij het kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt;

  • b.

   het kind.

 • 2

  Vaststelling van het ouderschap kan niet geschieden, indien:

  • a.

   het kind twee ouders heeft;

  • b.

   tussen de in de aanhef van het eerste lid bedoelde persoon en de moeder van het kind krachtens artikel 41 geen huwelijk zou mogen worden gesloten;

  • c.

   de in de aanhef van het eerste lid bedoelde persoon een minderjarige is die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, tenzij hij voordat hij deze leeftijd heeft bereikt is overleden.

 • 3

  Het verzoek wordt door de moeder ingediend binnen vijf jaren na de geboorte van het kind of, in geval van onbekendheid met de identiteit van de vermoedelijke verwekker dan wel van onbekendheid met zijn verblijfplaats, binnen vijf jaren na de dag waarop de identiteit en de verblijfplaats aan de moeder bekend zijn geworden.

 • 4

  Overlijdt het kind voordat vaststelling van het ouderschap heeft kunnen plaatsvinden, dan kan een afstammeling van het kind in de eerste graad de vaststelling van het ouderschap aan de rechtbank verzoeken, mits de in de aanhef van het eerste lid bedoelde persoon, nog in leven is. Het verzoek wordt gedaan binnen een jaar na de dag van overlijden of binnen een jaar nadat het overlijden ter kennis van de verzoeker is gekomen.

 • 5

  De vaststelling van het ouderschap, mits de beschikking daartoe in kracht van gewijsde is gegaan, werkt terug tot het moment van de geboorte van het kind. Te goeder trouw door derden verkregen rechten worden hierdoor nochtans niet geschaad. Voorts ontstaat geen verplichting tot teruggave van vermogensrechtelijke voordelen, voor zover degene die hen heeft genoten ten tijde van het doen van het verzoek daardoor niet was gebaat.


Artikel 208

Bij de uitspraak waarbij het ouderschap wordt vastgesteld, kan de rechter op een daartoe strekkend verzoek ten behoeve van het kind een bijdrage toekennen in de kosten van verzorging en opvoeding als bedoeld in artikel 404 of in de kosten van levensonderhoud en studie als bedoeld in artikel 395a.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Benoeming vereffenaar alvorens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 21-03-2024 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2024:1761
Voorwaarden voor DNA-onderzoek bij gerechtelijke vaststelling vaderschap Instantie Hoge Raad Datum 16-02-2024 Nummer ECLI:NL:HR:2024:252
Bij nader inzien niet als erfgenamen opkomende familieleden hebben geen belang bij hoger beroep tegen vaststelling ouderschap erflater Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 06-09-2022 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2022:2596
Geen sprake van family life in zin van art. 8 EVRM Instantie Hoge Raad Datum 22-04-2022 Nummer ECLI:NL:HR:2022:622
Verzoek van vrouw tot gerechtelijke vaststelling ouderschap van overleden man van hun nog ongeboren kind toegewezen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 20-05-2021 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2021:2631
Geen gerechtelijke vaststelling vaderschap (art. 1:207 BW) en onderhoudsverplichting (art. 1:394 BW) voor donor IVF Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 08-01-2020 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2020:61
Gerechtelijke vaststelling vaderschap en gevolgen voor afgeven verklaring van erfrecht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 26-02-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:622
Rechtbank acht wettelijke termijn voor ontkenning vaderschap in strijd met EVRM Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 20-02-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Gerechtelijke vaststelling ouderschap overleden man zonder DNA-onderzoek Instantie Rechtbank Den Haag Datum 08-09-2017 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2017:16099
Na gerechtelijke vaststelling ouderschap zijn bezitters te kwader trouw rekening en verantwoording verschuldigd aan erfgenaam Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 27-09-2016 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2016:3434
Biologische vader is geen verwekker maar donor bij bewijs spermadonorovereenkomst Instantie Rechtbank Den Haag Datum 28-09-2015 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2015:11244
Procedure tot ontkenning en vaststelling van het vaderschap Instantie Hoge Raad Datum 17-05-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BZ3641
Opgraving van overledene in verband met gerechtelijke vaststelling vaderschap Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum 11-12-2012 Nummer ECLI:NL:GHLEE:2012:BZ0144
Ontneming van verkrijging uit nalatenschap vanwege gerechtelijke vaststelling ouderschap geoorloofd Instantie Hoge Raad Datum 19-02-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BK6150
Ontvankelijkheid van verzoek tot vaststelling van het vaderschap, voldoende aannemelijk dat zoon kind is van verwerker Instantie Hoge Raad Datum 09-12-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AU3262

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De beperking van de terugwerkende kracht van de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap ten behoeve van de verdrongen erfgenamen Auteur(s) L.M. de Hoog Bron WPNR 2017/7150
Titel Civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen van gerechtelijke vaststelling van ouderschap Auteur(s) T.C. Hoogwout Bron VFP 2016/74
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel