Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Minderjarigheid (art. 1:233 - 1:234 BW)

Bijgewerkt tot 10-11-2021 Auteur De redactie

1 Minderjarigheid (art. 1:233 BW) Minderjarigheid is geregeld in Titel 13 van Boek 1 BW. Als minderjarigen worden aangemerkt zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en evenmin op grond van art. 1:253ha BW meerderjarig zijn verklaard. Op grond van art. 1:253ha BW kan een minderjarige moeder van zestien jaar of ouder meederjarig worden verklaard.  Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam (art. 1:234 BW) en staan onder gezag (art. 1:245 BW).  2 Handelings(on)bekwaamhei…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 233

Minderjarigen zijn zij die de leeftijd van achttien jaren niet hebben bereikt en evenmin met toepassing van artikel 253ha meerderjarig zijn verklaard.


Artikel 234

  • 1

    Een minderjarige is, mits hij met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, bekwaam rechtshandelingen te verrichten, voor zover de wet niet anders bepaalt.

  • 2

    De toestemming kan slechts worden verleend voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaald doel.

  • 3

    De toestemming wordt aan de minderjarige verondersteld te zijn verleend, indien het een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel