Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Aandelen NV (art. 2:79 BW)

Bijgewerkt tot 01-06-2022 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

Algemeen Een aandeel in een NV wordt gezien als een bewijs dat de houder ervan bepaalde rechten en plichten heeft jegens de NV. De rechten en plichten die verbonden zijn aan het aandeelhouderschap zijn vastgelegd in de wet en in de statuten van de NV. De rechten zijn onder te verdelen in rechten van vermogensrechtelijke aard en zeggenschapsrechten. Tot de eerste categorie behoort het recht op winst en het recht om te delen in het liquidatiesaldo. Bij zeggenschapsrechten kan worden gedacht aan…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 79

  • 1

    Aandelen zijn de gedeelten, waarin het maatschappelijk kapitaal bij de statuten is verdeeld.

  • 2

    Onderaandelen zijn de onderdelen, waarin de aandelen krachtens de statuten zijn of kunnen worden gesplitst.

  • 3

    De bepalingen van deze titel over aandelen en aandeelhouders vinden overeenkomstige toepassing op onderaandelen en houders van onderaandelen voor zover uit die bepalingen niet anders blijkt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Naamloze vennootschap Categorie Ondernemingsrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel