Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Soorten aandelen NV (art. 2:92 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2022

1 Soorten aandelen De rechten en plichten die zijn verbonden aan aandelen, verschillen naar gelang het soort aandeel. De volgende drie soorten aandelen kunnen als de meest voorkomende worden onderscheiden: a. letteraandelen (gewone aandelen); b. preferente aandelen; en c. prioriteitsaandelen. 1.1 Letteraandelen Letteraandelen zijn in beginsel ‘gewone’ aandelen. Statutair kunnen hieraan zowel rechten op het gebied van preferentie als op het gebied van prioriteit zijn toegekend. Een…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 92

  • 1

    Voor zover bij de statuten niet anders is bepaald, zijn aan alle aandelen in verhouding tot hun bedrag gelijke rechten en verplichtingen verbonden.

  • 2

    De naamloze vennootschap moet de aandeelhouders onderscheidenlijk certificaathouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, op dezelfde wijze behandelen.

  • 3

    De statuten kunnen bepalen dat aan aandelen van een bepaalde soort bijzondere rechten als in de statuten omschreven inzake de zeggenschap in de vennootschap zijn verbonden.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Naamloze vennootschap Categorie Ondernemingsrecht
Titel Soorten aandelen Categorie Ondernemingsrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet omzetting aandelen aan toonder Dossiernr. 34930 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Aandelen aan toonder verder teruggedrongen Auteur(s) D.F.M.M. Zaman Bron JBN 2018/9
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel