Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Definitie coöperatie (art. 2:53 BW)

Bijgewerkt tot 01-06-2022

1 Definitie coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn beide omschreven in de wet.Een coöperatie is de bij notariele akte als coöperatie opgerichte vereniging die zich ten doel stelt in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, niet zijnde verzekeringsovereenkomsten ten behoeve van de uitoefening van hun bedrijf, art. 2:53 lid 1 BW. Een onderlinge waarborgmaatschap…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 53

 • 1

  De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.

 • 2

  De onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen met haar leden verzekeringsovereenkomsten te sluiten, een en ander in het verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent.

 • 3

  De statuten van een coöperatie kunnen haar veroorloven overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen aan te gaan; hetzelfde geldt voor de statuten van een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij iedere verplichting van leden of oud-leden om in de tekorten bij te dragen is uitgesloten.

 • 4

  Indien een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat niet in een zodanige mate doen, dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Duurzame energie Categorie Registergoederenrecht
Titel Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Categorie Ondernemingsrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Dossiernr. 33966 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Themanummer Duurzaamheid Bron WPNR 2023/7407
Titel Het structureren van een venture capital fonds Auteur(s) T.W.G. de Wit, C.C. Sip, J.S. Beekmans, M.M. Wierenga Bron TOP 2022/178
Titel Parkmanagement en bungalowpark: de coöperatie en het uittreedverbod Auteur(s) T.F.H. Reijnen, J.M. Hekkema Bron JBN 2021/42
Titel De nieuwe Woningwet (deel I) Auteur(s) E.E. van der Kamp, D.O. Ohmann, R.A. Spit Bron Bouwrecht 2015/98
Titel G.J.H. van der Sangen, dissertatie, 'Rechtskarakter en financiering van de coöperatie, een onderzoek naar de civielrechtelijke kenmerken van de coöperatie in het licht van de vraag of daaruit beperkingen voortvloeien voor de financiering van haar ondernemingsactiviteiten', 1999

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Kamer van Koophandel Bron - Type Instanties en registers Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel