Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Pluraliteit van schuldeisers (art. 6:16 BW)

Bijgewerkt tot 01-11-2022 Auteur De redactie

1 Algemeen Afdeling 6.1.3 BW geeft regels voor het geval dat een schuldenaar een prestatie aan twee of meer schuldeisers is verschuldigd. In dat geval is sprake van pluraliteit van schuldeisers. Pluraliteit van schuldeisers kan vanaf de aanvang aanwezig zijn of door een latere gebeurtenis zijn ontstaan.  2 Hoofdregel splitsing Art. 6:15 BW gaat als hoofdregel uit van splitsing van het vorderingsrecht. Indien de prestatie deelbaar is, dan kan iedere schuldeiser zijn deel vorderen. Iedere sc…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 16

Wanneer met de schuldenaar is overeengekomen dat twee of meer personen als schuldeiser de prestatie van hem voor het geheel kunnen vorderen, des dat de voldoening aan de een hem ook jegens de anderen bevrijdt, doch in de onderlinge verhouding van die personen de prestatie niet aan hen allen gezamenlijk toekomt, zijn op hun rechtsverhouding jegens de schuldenaar de in geval van gemeenschap geldende regels van overeenkomstige toepassing.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Pluraliteit van schuldeisers ontstaat niet door verdeling vorderingsrecht erflater over meerdere erfgenamen Instantie Rechtbank Den Haag Datum 14-04-2020 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2020:3416
Zorgplicht van bank jegens mederekeninghouders bij en/of-rekening Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 20-05-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:2713

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Pluraliteit van gehuwde schuldeisers en schuldenaren bij leningen in familieverhoudingen Auteur(s) R.E. Brinkman Bron FTV 2022/2
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel