Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW)

Bijgewerkt tot 01-06-2024 Auteur De redactie

1 AlgemeenMisbruik van bevoegdheid, voorheen 'misbruik van recht', is een autonome rechtsfiguur die op veel rechtsgebieden toepassing vindt (art. 3:15 BW). Een bevoegdheid wordt onder meer misbruikt ingeval (art. 3:13 lid 2 BW):de bevoegdheid wordt uitgeoefend met geen ander doel dan een ander te schaden;de bevoegdheid wordt uitgeoefend met een ander doel dan waarvoor zij is verleend (doelmiskenning);de rechthebbende, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 13

  • 1

    Degene aan wie een bevoegdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zover hij haar misbruikt.

  • 2

    Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

  • 3

    Uit de aard van een bevoegdheid kan voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt.


Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Misbruik van identiteitsverschil door woning uitsluitend aan stichting te leveren om schuldeisers te benadelen Instantie Rechtbank Gelderland Datum 20-03-2024 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2024:1594
Geen gegronde reden voor ministerieweigering bij opdracht tot executie door beslaglegger Instantie Rechtbank Overijssel Datum 18-07-2023 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2023:2835
Uitwinnen pandrecht is niet onrechtmatig jegens aandeelhouder Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 25-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1609
Statutenwijziging toegestaan ondanks bezwaar financiële steunverlener Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 30-11-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:11349
Inbezitneming van onroerend goed zonder notariële akte is niet te goeder trouw Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 28-03-2018 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2018:1099
Misbruik van bevoegdheid door weigering beslag op onderpand te laten doorhalen Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 05-02-2018 Nummer ECLI:NL:RBROT:2018:1934
Vereenzelviging (Maple Leaf) Instantie Hoge Raad Datum 07-10-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2285
VvE maakt geen misbruik van executiebevoegdheid ondanks kleine vordering Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 16-04-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383
Aerts/Stichting Waaldijk Instantie Hoge Raad Datum 27-02-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BG6445
Rainbow-arrest Instantie Hoge Raad Datum 13-10-2000 Nummer ECLI:NL:HR:2000:AA7480

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Een nieuw perspectief voor misbruik van identiteitsverschil Auteur(s) D.J. van der Kwaak Bron WPNR 2023/7397
Titel Misbruik van het identiteitsverschil en crediteursbenadeling Auteur(s) J. Elbers Bron Uitgeverij Paris, 2014
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel