Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Hypotheek algemeen (art. 3:260 BW)

Bijgewerkt tot 31-05-2024 Auteur De redactie

1 InleidingDe hypothecaire geldlening is een niet weg te denken financieringsinstrument voor zowel particulieren als ondernemers. Een (doorgaans onroerende) zaak als onderpand biedt een belangrijke extra zekerheid voor de geldschieter. Hypotheek is een vorm van zekerheid op een registergoed tot waarborging van de juiste nakoming van een verplichting tot voldoening van een geldsom (art. 3:227 BW). Die verplichting is zeer vaak de terugbetaling van een geldlening, maar dat hoeft het niet te…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 260

 • 1

  Hypotheek wordt gevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarbij de hypotheekgever aan de hypotheekhouder hypotheek op een registergoed verleent, gevolgd door haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden bepaald. Tevens moet het bedrag worden vermeld waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag nog niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald. De hypotheekhouder moet in de akte woonplaats kiezen in Nederland.

 • 2

  Tenzij anders is bedongen, komen de kosten van verlening en vestiging ten laste van de schuldenaar.

 • 3

  Bij de in het eerste lid bedoelde akte kan iemand slechts krachtens een bij authentieke akte verleende volmacht als gevolmachtigde voor de hypotheekgever optreden.

 • 4

  Voor het overige vinden de algemene voorschriften die voor vestiging van beperkte rechten op registergoederen gegeven zijn, ook op de vestiging van een hypotheek toepassing.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Blijverslening Categorie Registergoederenrecht
Titel Hypotheek Categorie Registergoederenrecht
Titel Woonboten Categorie Registergoederenrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Geen schending zorgplicht nu notaris voldoende heeft gewezen op ontbreken zekerheid bij geldlening. Persoonlijke verplichting is geen inschrijfbaar feit Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 30-01-2024 Nummer ECLI:NL:GHARL:2024:757
Opheffing beslag omdat verkoopopbrengst volledig ten goede komt aan hypotheekhouder parapluhypotheek Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 18-12-2023 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2023:8586
Rentevordering op grond van familiehypotheek verjaart pas na twintig jaar ex art. 3:323 lid 3 BW Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 07-11-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2666
Ongeldig hypotheekrecht wegens niet-beëindigde executele Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 08-03-2023 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2023:2308
Heropening vereffening wegens niet doorgehaald hypotheekrecht Instantie Rechtbank Den Haag Datum 30-11-2022 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2022:13167
Waardeloosverklaring hypotheekrecht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 04-08-2022 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2022:4709
Nietigheid vanwege strijd met toe-eigeningsverbod ook al stond dit in afzonderlijke akte Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 12-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:9406
Verhypothekeren van het enige bezit van een BV terwijl de aandelen al verpand zijn is onrechtmatige daad van de BV Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 15-10-2019 Nummer ECLI:NL:GHARL:2019:8434
Hypotheekrecht is nietig omdat het uitsluitend met het doel is gevestigd schuldeisers te frustreren Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-07-2019 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2019:2820
Bij subrogatie bankhypotheek omvang vordering beperkt tot omvang op moment van overgang vordering Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum 15-05-2019 Nummer ECLI:NL:RBZWB:2019:2251
Weigering doorhalen recht van hypotheek in casu onrechtmatig Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 20-03-2019 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2019:1883
Geen geldige titel voor vestiging pandrecht in hypotheekakte Instantie Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Datum 18-02-2019 Nummer 2019-125
Borgtocht en hypotheekrecht gaan slechts naar rato over bij het cederen van gedeeltelijke vordering Instantie Rechtbank Gelderland Datum 28-11-2018 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2018:5725
Notaris handelt verwijtbaar door bankhypotheek te herkennen als krediethypotheek Instantie Kamer voor het notariaat Amsterdam Datum 14-06-2018 Nummer ECLI:NL:TNORAMS:2018:27
Voor een nieuwe geldlening is een nieuw hyptheekrecht vereist Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 06-02-2018 Nummer ECLI:NL:GHARL:2018:1170
Bij onderhandse verkoop ex 3:268 lid 2 BW moet uitdrukkelijk om ontruimingstitel worden verzocht Instantie Rechtbank Gelderland Datum 07-11-2017 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2017:5865
Toekomstige geldleningen vallen ook onder derdenhypotheek, zodat uitwinning bij derden mogelijk blijft Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 13-06-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:2672
Geen geldige titel: derdenhypotheek nietig Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 23-05-2017 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2017:1956
Hypotheekhouder is onterecht tot parate executie overgegaan, zodat ook een latere overdracht ongeldig is door zijn beschikkingsonbevoegdheid Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 17-01-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:116
Onzorgvuldige notaris gaat bij royeren hypotheken enkel af op eerdere akte Instantie Rechtbank Gelderland Datum 23-11-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:7115
Beslaglegger wordt niet beschermd door art. 3:36 BW na rectificatie van per ongeluk doorgehaald hypotheekrecht (FGH/Fraanje) Instantie Hoge Raad Datum 18-11-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:2640
Hypotheekrecht vervalt door vervroegde aflossing en geldt niet van rechtswege op de overgesloten lening Instantie Rechtbank Noord-Nederland Datum 28-09-2016 Nummer ECLI:NL:RBNNE:2016:4361
Derdenhypotheek niet rechtsgeldig gevestigd wegens dwaling omdat de bank in haar zorgplicht is tekortgeschoten Instantie Rechtbank Den Haag Datum 31-08-2016 Nummer ECLI:NL:RBDHA:2016:10478
Renteclausule in hypotheekakte slechts van belang voor partijen; uitleg door middel van het Haviltex-criterium Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1511
Notaris aansprakelijk gesteld voor schending zorgplicht jegens ouder bij geldlening aan zoon met positieve/negatieve hypotheekverklaring Instantie Rechtbank Gelderland Datum 17-02-2016 Nummer ECLI:NL:RBGEL:2016:850
Door bij executie voorbij te gaan aan voorkeursrecht handelt hypotheekhouder niet onrechtmatig Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 12-05-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:3376
Retentierecht kon niet worden ingeroepen tegen ouder hypotheekrecht Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-02-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:681
Hypotheek nietig omdat een titel tot hypotheekverlening ontbreekt Instantie Rechtbank Noord-Holland Datum 29-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBNHO:2013:CA2802
Hypotheekhouder maakt misbruik van recht tot executie nu hypotheekgever al extra inkomen genereert Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 13-05-2013 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2013:CA0869
Onjuiste vermelding van perceelnummer in hypotheekakte Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 03-03-2010 Nummer ECLI:NL:RBROT:2010:BL7607
Notarisverklaring houdt geen garantie van de notaris in, maar een zorgplicht Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 30-01-2008 Nummer ECLI:NL:RBROT:2008:BC6221
Hypotheekrecht gaat mee over bij ruilverkaveling ondanks niet-vermelding recht in de akte van toedeling Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 21-07-2005 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2005:AU4860

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelskwaliteit Datum 14-12-2006 Nummer TR CJZ/2006/3910 Samenvatting
Instantie Overig Datum 20-12-1991 Nummer (geen nummer) Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De notarisverklaring bij de hypotheekakte anno 2024 Auteur(s) E.M. van Elst, S.S.A. El ALfy Bron JBN 2024/18
Titel De familiehypotheek Auteur(s) G.M.C.M. Staats Bron MBB 2024/5
Titel Omissie van een ontbonden vennootschap: de doorhaling van een hypothecaire inschrijving Auteur(s) M.Y. Nethe Bron WPNR 2023/7433
Titel Overbruggingshypotheek, inhoud en aandachtspunten Auteur(s) A.H. van Huffelen Bron Notarisklerk 2022/1584
Titel Positieve/negatieve hypotheekverklaring: adequaat alternatief of schijnzekerheid? Auteur(s) A. van Huffelen Bron Vastgoedrecht 2022-3
Titel Proefschrift; drie stellingen: Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron WPNR 2021/7352
Titel Wijziging van beperkte rechten Auteur(s) K. Everaars Bron Ars Aequi 2021/11
Titel Goederenrecht/Zekerheidsrechten, paragraaf 350 Auteur(s) A.I.M. van Mierlo, K.J. Krzeminski
Titel Hypotheek voor alle (lees:alle) vorderingen Auteur(s) A. Steneker Bron WPNR 2017/7138
Titel De buitenlandse hypotheekvolmacht Auteur(s) B.F.P. Lhoëst Bron WPNR 2006/6684
Titel D. Brinkhuis en B.T. Harmsen, 'Enkele kenmerken van gesyndiceerde leningen toegelicht', O&F 2005/67 Auteur(s) D. Brinkhuis en B.T. Harmsen Bron Onderneming en Financiering

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Nationale Hypotheek Garantie Bron NHG Type Registergoederen Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel