Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Gelegateerd goed bij uiterste wilsbeschikking (art. 4:50 BW)

Bijgewerkt tot 01-02-2022 Auteur De redactie

1 Algemeen Een gelegateerd goed moet door degene op wie het legaat rust worden geleverd in de (feitelijke, dan wel juridische) staat waarin het goed zich ten tijde van het overlijden van de erflater bevindt (art. 4:50 lid 1 BW). Bij testament kan de erflater hier anders over beschikken. Degene op wie het legaat rust heeft de verplichting om voor de levering van de zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar in de gegeven omstandigheden zou doe…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 50

  • 1

    Tenzij de erflater anders heeft beschikt, wordt een gelegateerd goed geleverd in de staat waarin het zich op het ogenblik van overlijden van de erflater bevindt.

  • 2

    Mitsdien is een erfgenaam niet verplicht het vermaakte goed te bevrijden van enig beperkt recht dat daarop is gevestigd.

  • 3

    Is een vordering van de erflater op een erfgenaam, een beperkt recht van de erflater op een goed van een erfgenaam, of een goed van de erflater waarop een beperkt recht van een erfgenaam is gevestigd gelegateerd, dan vindt geen vermenging plaats, tenzij het legaat wordt verworpen.


Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het enig erfgenaamschap en het tweetrapslegaat: vermenging? Auteur(s) G.G.B. Boelens Bron Tijdschrift Erfrecht 2020/2
Titel Erfrecht Auteur(s) M.J.A. van Mourik, F.W.J.M. Schols Bron Mon. Privaatrecht 2018
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel