Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bevoegdheid tot vervreemding en vertering (art. 3:215 BW)

Bijgewerkt tot 15-07-2020 Auteur De redactie

1 Bevoegdheid tot vervreemden en verteren Art. 3:215 BW bepaalt dat de hoofdgerechtigde aan het einde van het vruchtgebruik afgifte kan vorderen van de in vruchtgebruik gegeven goederen of hetgeen daarvoor in de plaats is getreden. Afgifte hoeft niet te volgen wanneer de vruchtgebruiker kan aantonen dat de goederen zijn verteerd of door toeval teniet zijn gegaan. Al het andere, dat niet is verteerd maar wel is aangeschaft met het vruchtgebruikvermogen, valt dus van rechtswege in het vruchtgebru…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wetteksten


Artikel 215

  • 1

    Is bij de vestiging van een vruchtgebruik of daarna aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid gegeven tot gehele of gedeeltelijke vervreemding en vertering van aan het vruchtgebruik onderworpen goederen, dan kan de hoofdgerechtigde bij het einde van het vruchtgebruik afgifte vorderen van de in vruchtgebruik gegeven goederen of hetgeen daarvoor in de plaats getreden is, voor zover de vruchtgebruiker of zijn rechtverkrijgenden niet bewijzen dat die goederen verteerd of door toeval tenietgegaan zijn.

  • 2

    Bij verlening van de bevoegdheid tot vervreemding en vertering kunnen een of meer personen worden aangewezen, wier toestemming voor de vervreemding en voor de vertering nodig is. Staat het vruchtgebruik onder bewind, dan zijn de vervreemding en de vertering van de medewerking van de bewindvoerder afhankelijk.

  • 3

    Is aan de vruchtgebruiker de bevoegdheid tot vervreemding en vertering verleend, dan mag hij de goederen ook voor gebruikelijke kleine geschenken bestemmen.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Vruchtgebruik Categorie Diversen
Titel Zaaksvervanging Categorie Diversen

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ondanks dat vruchtgebruikvermogen meetelt voor eigen bijdrage AWBZ geen recht op interen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 22-10-2014 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2014:5043
Besteding van geld aan verbouwing van woning is vertering van fideï-commissair vermogen Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 26-02-2013 Nummer ECLI:NL:GHARL:2013:BZ2834

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/261 e.v.
Titel J.B. Spath, 'Zaaksvervanging', 2010
Titel Vruchtgebruik Auteur(s) M.S. van Gaalen Bron 2001
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel