Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Betalingsregeling bij nalatenschap (art. 4:5 BW)

Bijgewerkt tot 23-02-2024 Auteur mr. dr. N.V.C.E. (Nathalie) Bauduin

1 Betalingsregeling voor geldschulden ontstaan door erfrechtHet erfrecht kan geldvorderingen doen ontstaan, bijvoorbeeld wegens een som ineens, een legitimaire vordering of een vordering wegens onderbedeling. Dergelijke geldvorderingen zijn in beginsel terstond of op korte termijn opeisbaar, terwijl het voor de schuldenaar zeer bezwaarlijk kan zijn om de vordering zo spoedig volledig te moeten voldoen. De betalingsregeling die de schuldenaar op grond van art. 4:5 BW bij de Rechtbank kan verzoek…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 5

  • 1

    Op verzoek van de schuldenaar kan de rechtbank wegens gewichtige redenen bepalen dat een geldsom die krachtens dit Boek of, in verband met de verdeling van de nalatenschap, krachtens titel 7 van Boek 3 is verschuldigd, al dan niet vermeerderd met een in de beschikking te bepalen rente, eerst na verloop van zekere tijd, hetzij ineens, hetzij in termijnen behoeft te worden voldaan. Hierbij let de rechtbank op de belangen van beide partijen; aan een inwilliging kan de voorwaarde worden verbonden dat binnen een bepaalde tijd een door de rechtbank goedgekeurde zakelijke of persoonlijke zekerheid voor de voldoening van hoofdsom en rente wordt gesteld.

  • 2

    Een in het vorige lid bedoelde beschikking kan op verzoek van een der partijen, gegrond op ten tijde van die beschikking niet voorziene omstandigheden, door de in het vorige lid genoemde rechtbank worden gewijzigd.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht
Titel Wettelijk erfrecht Categorie Erfrecht

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De betalingsregeling van artikel 4:5 BW: een bruikbare reddingsboei? Auteur(s) B.W.J. Theunissen Bron Tijdschrift Erfrecht 2024/1
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel