Kennisbank voor het notariaat

Praktisch

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse rekentools en verwijzingen naar schema's in Via Juridica, tarieven en vrijstellingen en websites met programma's die in de dagelijkse praktijk van pas kunnen komen. Aan de verwijzingen (intern en extern) is de uiterste zorg besteed, maar er is geen garantie dat er geen incorrecte verwijzing kan staan.

Schenken en erven

Pensioenimputatie
Via Juridica

Renteberekening onderbedelingsvordering
Via Juridica

Samenloop schenkbelasting en overdrachtsbelasting
Via Juridica

Schenkbelasting berekenen
Belastingdienst

Fictief vruchtgebruik
Via Juridica

Schenking vrij van recht
BerekenHet

Erfbelasting berekenen
Belastingdienst

Voortzettingswaarde agrarische sector
Belastingdienst

Onroerende zaken

Vermindering heffingsmaatstaf art. 13 WBR kosten koper
Via Juridica

Kapitalisatie erfpachtcanon
Via Juridica

Bijleenregeling
Belastingdienst

Aflossing annuïteitenlening
Belastingdienst

Rente, levensverwachting en contante waarde

Omrekenen samengestelde rente en enkelvoudige rente
Via Juridica

Levensverwachting, sterftekans en overlevingskans
Via Juridica

Resterende levensverwachting
BerekenHet

Contante waarde periodieke betaling
BerekenHet

Ondernemer en onderneming

BV of eenmanszaak?
BerekenHet

Vermogen in privé of BV
BerekenHet

Pensioen en zorg

Lijfrentepremie, berekening jaarruimte
Belastingdienst

Eigen bijdrage rekenhulp
CAK

Box 3

Box 3 - wettelijke berekeningsmethode t/m 2022
Via Juridica

Box 3 - berekeningsmethode in het kader van hersteloperatie t/m 2022
Belastingdienst

Wwft

Bewaarplichten Wwft
Databank Wwft

Factsheet Trust-register
Databank Wwft

Handvat cliëntenonderzoek: vastleggen risicoprofiel-maatregelen-conclusie
Databank Wwft

Handvat Wwft-beleid
Databank Wwft

Mindmap risicoprofiel dossierniveau
Databank Wwft

Notaris als poortwachter
Databank Wwft

Overzicht geografische risico's per land
Databank Wwft

Overzicht branches met verhoogd risico (pictogrammen)
Databank Wwft

PEP-begrip

PEP-onderzoek in stappen

Risicogebaseerde benadering cliëntenonderzoek (vierstappenplan)
Databank Wwft

Risicomanagement (SNRA, NRA, KRA)
Databank Wwft

Risicomanagement - Three lines of defense
Databank Wwft

Schema indicatoren en risicosignalen
Databank Wwft

Stroomschema hoofdlijnen cliëntenonderzoek
Databank Wwft

Stroomschema onderzoek herkomst middelen
Databank Wwft

Stroomschema Wwft-diensten
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV
Databank Wwft

Stroomschema UBO-verklaring BV / NV (cliëntversie)
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen
Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring overige rechtspersonen (cliëntversie)
Databank Wwft

Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen
Databank Wwft

Stroomschema voor UBO-verklaring personenvennootschappen (cliëntversie)
Databank Wwft

Uittreksel regelgeving Wwft
Databank Wwft

Overdrachtsbelasting

Stroomschema WBR - toepasselijk tarief overdrachtsbelasting
Via Juridica

Stroomschema WBR - woning of niet-woning
Via Juridica

Schenk- en erfbelasting

Stroomschema Partnerschap in de Successiewet
Via Juridica

Stroomschema overgangsrecht-samenloop verhoogde schenkvrijstellingen successiewet 2022
Via Juridica

Belastingrente

Stroomschema belastingrente erfbelasting (art. 30g AWR)

Stroomschema belastingrente inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting (art. 30f en 30fc AWR)

Stroomschema belastingrente overdrachtsbelasting (art. 30h AWR)

Erfrecht en boedelafwikkeling

Stappenplan verdwenen vermogen terugbrengen in nalatenschap
Via Juridica

Internationaal privaatrecht

Europese verklaring van erfrecht

IPR: Toetsing van het toepasselijke huwelijksvermogensrecht

Cijferkaarten Via Juridica

Tarieven en vrijstellingen Successiewet + tarieven overdrachtsbelasting 2024
Via Juridica

Tarieven en vrijstellingen Successiewet + tarieven overdrachtsbelasting 2023
Via Juridica

Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2022
Via Juridica

Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2021
Via Juridica

Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2020
Via Juridica

Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2019
Via Juridica

Tarieven en vrijstellingen Successiewet + box 3-heffing 2018
Via Juridica

Agrarisch recht

Indienen pachtovereenkomst
Rijksoverheid

Informatie over de Grondkamer
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Vereniging van Agrarisch Specialisten in het Notariaat
VASN

Waardering verpachte gronden in box 3 - 2022
Belastingdienst

Huwelijk, alimentatie en echtscheiding

Alimentatie Indexering
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Beleidsregel Huwelijk en duurzaam gescheiden leven
Sociale Verzekeringsbank

Beslisboom duur partneralimentatie
INA Personen- en familierecht

Ouderschapsplan
Rijksoverheid

ANBI

ANBI-loket
Belastingdienst

ANBI-register
Belastingdienst

Aanvraag ANBI-beschikking
Belastingdienst

Standaardformulieren publicatieplicht
Belastingdienst

Verzoek teruggaaf energiebelasting
Belastingdienst

Appartementsrechten en verenigingen van eigenaars

Alles voor uw VvE op één plek
Nederlandvve.nl

De juridische databank voor VvE professionals
VvE Recht

Rapport: De potentie van splitsen en optoppen
Rijksoverheid

101 VvE vragen
101VvEvragen.nl

Checklist splitsingstekening appartementen
Het Kadaster

Modelreglement splitsing kleine VvE's 2021

Publieksversie Modelreglement kleine VvE's

Modelreglement splitsing 2017

Modelreglement splitsing 2006

Modelreglement ondersplitsing 2006

Modelreglement splitsing 1992

Modelreglement service-flatgebouw 1987

Modelreglement service-flatgebouw 1987 (bijlage)

Modelreglement splitsing 1983

Modelreglement splitsing 1983 (bijlage)

Modelreglement splitsing 1973

Transponeringstabel modelreglementen 1973, 1983, 1992 en 2006

Internationaal

Aanschaf onroerende zaken in Europese landen
CNUE

Authentieke akten in Europa
CNEU

Europees e-justitieportaal
Europese Unie

Europees Notarieel Netwerk
CNUE

Kennisdatabank Mandatory Disclosure Rules/DAC6
Belastingdienst

Koppels in Europa
CNEU

Minderjarigen en kwetsbare personen in Europa
CNEU

Testamentenregisters in Europa
CNUE

Verdragenbank
Rijksoverheid

Notaris en aanverwante instanties

Basisregistratie Personen (BRP)
Rijksoverheid

Cassatie in belang der wet
Hoge Raad

Het Kadaster

Kamer van Koophandel (KvK)

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Notary letter (infographic)
Advocatie

Praktizijns-Sociëteit

Prejudiciële vragen
Hoge Raad

Reglementen, procedures en formulieren
De Rechtspraak

Tuchtrecht
Rijksoverheid

Wet- en regelgeving notariaat
KNB

Omgevingswet

Aan de slag met de Omgevingswet
Rijksoverheid

De koop van een woning en het omgevingsrecht
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Infographic De bruidsschat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatie over de Omgevingswet
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Informatiepunt Leefomgeving
Rijksoverheid

Ondernemer en onderneming

Aanmeldingsformulier open fonds voor gemene rekening
Belastingdienst

Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen
KNB

Modeldocumentatie Steward Ownership
We Are Stewards

Stappenplan WHOA aanvragen
Kamer van Koophandel

WHOA-procedure
De Rechtspraak

Parlementaire documenten

Internetconsultaties
Overheid.nl

Kamerstukken tot 1995
Overheid.nl

Kamerstukken vanaf 1995
Overheid.nl

Wetgevingskalender
Overheid.nl

Pensioen, levensverzekering en zorg

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
Belastingdienst

Het CAK

Polis zoeken
Verbond van verzekeraars

Regelhulp
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Privacy en technologie

Hulp bij privacy
Autoriteit Persoonsgegevens

Regelhulp AVG
Autoriteit Persoonsgegevens

Vereniging IT-notaris

Registergoederen

Bouwen en wonen
Rijksoverheid

Checklist Verzoek vooroverleg Waardering onroerende zaak
Belastingdienst

Factsheet uitgifte van onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen (Didam-arrest)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gebrekenboek en beleidsboeken
Huurcommissie

Gronduitgifte door overheden (Didam-arrest)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lokale regelgeving (t.b.v. controle zelfbewoningsplicht)
Rijksoverheid

Modellen notariaat
Het Kadaster

Modelovereenkomst Conceptueel Bouwen
Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen

Tarieven Kadaster
Het Kadaster

WOZ-waardeloket
Rijksoverheid

Wwft en sanctiewetgeving

Algemene leidraad Wwft
Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid

Externe bronnen Wwft
Databank Wwft

Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals
FATF

Handreiking inzake melden ongebruikelijke transacties
BFT

Informatie naleving Sanctiewet
Bureau Financieel Toezicht

Informatie Sanctiewet
KNB

Geconsolideerde sanctielijst EU
Europese Commissie

Geconsolideerde sanctielijst VN
Verenigde Naties

Lijst met prominente publieke functies
Belastingdienst

Lijst met prominente publieke functies per land
Europese Commissie

Memo Crowdfunding en de Wwft
BFT

Memo cryptovaluta
BFT

Nationale sanctielijst terrorisme
Rijksoverheid

Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (inclusief addendum)
Rijksoverheid

Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer
BFT

Vierde anti-witwasrichtlijn
Europees Parlement en Europese Raad

Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (Bijlage 1 bij Specifieke leidraad)
Bureau Financieel toezicht

Erven en schenken

Aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag erfbelasting
Belastingdienst

Formulier - Aanvaarden nalatenschap
De Rechtspraak

Formulier - Beschikken over bankrekening overleden echtgenoot/ partner
Nederlandse Vereniging van Banken

Navraag slapende tegoeden
Nederlandse Vereniging voor Banken

Aangifteformulieren erfbelasting

Aangifte erfbelasting 2023
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2022
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2021
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2020
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2019
Belastingdienst

Aangifte erfbelasting 2018
Belastingdienst

Aangifteformulieren schenkbelasting

Aangifte schenkbelasting 2023
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2022
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2021
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2020
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2019
Belastingdienst

Aangifte schenkbelasting 2018
Belastingdienst

Erfgenamenonderzoek

Centrum voor familiegeschiedenis
CBG Centrum voor familiegeschiedenis

Testamentenregister Curaçao

Testamentenregister Duitsland

Testamentenregister Engeland en Wales

Testamentenregister Frankrijk

Agrarisch recht

Aan de slag met de Omgevingswet
Rijksoverheid

De koop van een woning en het omgevingsrecht
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Echtscheiding

Informatieblad verdeling ouderdomspensioen bij scheiding
Belastingdienst

Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding
Belastingdienst

Ouderschapsplan
Rijksoverheid

Rechtwijzer Uit elkaar
Raad voor Rechtsbijstand

Scheiden of uit elkaar gaan
Belastingdienst

Instanties en registers

ANBI-loket
Belastingdienst

De Rechtspraak

Juridische begrippen
De Rechtspraak

Het Kadaster

Je regelt het bij de notaris
KNB

Kamer van Koophandel

Opvolgersarchief
KNB

Register Notariaat
KNB

Schuldenwijzer

Ondernemer en onderneming

Checklist Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen
KNB

Ondernemerscheck voor inkomstenbelasting
Belastingdienst

Pensioen, levensverzekering en zorg

AOW-leeftijd berekenen
Belastingdienst

Overbruggingsuitkering AOW berekenen
Sociale Verzekeringsbank

Polis zoeken
Verbond van verzekeraars

Regelhulp
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Registergoederen

Bewust nieuwbouw

Bouwen en wonen
Rijksoverheid

Energielabel zoeken
Rijksoverheid

Gebrekenboek en beleidsboeken
Huurcommissie

Handreiking en infoblad gemeenschappelijke rookgasafvoeren
Rijksoverheid

Nationale Hypotheek Garantie
NHG

Publieksversie Modelreglement kleine VvE's

Samenwonen

Checklist samenlevingscontract
Rijksoverheid

Stappenplan samenlevingscontract
KNB

Schenken en erven

Checklists na overlijden
Alles over Erven

Belastingtelefoon voor nabestaanden
Belastingdienst

Boedelbeschrijving erfrecht
De Rechtspraak

Nalaten aan goede doelen
Toegift.nl

Infographic Wettelijke erfgenamen
KNB

Testament en levenstestament

Centraal testamentenregister
KNB

Checklist testament
KNB

Volmacht en levenstestament
Goed Vertegenwoordigd