Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schorsing / ontslag bestuurder BV (art. 2:244 BW)

Bijgewerkt tot 20-12-2023 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 AlgemeenEen bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat tot benoeming van het bestuur is bevoegd (art. 2:244 lid 1 BW). Gewoonlijk is dit de algemene vergadering (art. 2:242 lid 1 BW), tenzij sprake is van een structuurvennootschap (art. 2:272 BW). Zolang geen sprake is van een structuurvennootschap, is het mogelijk dat de statuten bepalen dat een ander orgaan bevoegd is om een bestuurder te ontslaan. Heeft een 'gewone' vennootschap een raad van commissaris…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 244

 • 1

  Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat bevoegd is tot benoeming. De statuten kunnen bepalen dat een bestuurder eveneens kan worden ontslagen door een ander orgaan, tenzij de benoeming overeenkomstig artikel 272 door de raad van commissarissen geschiedt. Is uitvoering gegeven aan artikel 239a, dan is het bestuur te allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerend bestuurder.

 • 2

  Indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of ontslag slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in een algemene vergadering, waarin een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd, mag deze versterkte meerderheid twee derden der uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, niet te boven gaan.

 • 3

  Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst tussen vennootschap en bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken.

 • 4

  De statuten bevatten voorschriften omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. De statuten kunnen deze voorschriften bevatten voor het geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht
Titel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Opzegging managementovereenkomst kan ook einde van statutair bestuurderschap betekenen Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 09-05-2023 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2023:2187
Bestuurders waren niet aan te merken als dga Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 04-05-2023 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2023:2346
Verhaal alimentatievordering gefrustreerd doordat bestuurder zichzelf te lage beloning toekent Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 03-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHARL:2020:1868
Aparte opzeggingshandeling vereist voor ontslag arbeidsongeschikte statutair bestuurder Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 31-07-2019 Nummer ECLI:NL:RBROT:2019:6518
Ontslag besluit bestuurder werkt pas wanneer besluit bestuurder heeft bereikt Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 12-06-2019 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2019:2903
Statutair ontslag van rechtspersoon-bestuurder leidt ook tot beëindiging van de managementovereenkomst Instantie Rechtbank Limburg Datum 10-01-2018 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2018:150
Door ontslag van statutair bestuurder wordt arbeidsovereenkomst inhoudsloos met ontbinding van arbeidsovereenkomst als gevolg Instantie Rechtbank Overijssel Datum 21-04-2017 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2017:1908
Belang BV staat in de weg aan het doorwerken in de verhouding tussen BV en haar bestuurder van ontslagbepaling in aandeelhoudersovereenkomst Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 31-07-2015 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2015:5677
Beletregeling is ook van toepassing op een rechtspersoon als bestuurder indien de zeggenschap wijzigt door overlijden Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 12-05-2015 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2015:1053
Toepassing van aandeelhoudersovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (Kekk/Delfino) Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 13-01-2015 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2015:55
Vennootschappelijk besluit om bestuurder te ontslaan leidt tevens tot einde van managementovereenkomst Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 07-07-2014 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2014:2798
Diefstal en/of verduistering door bestuurder zorgt voor dringende reden ontslag Instantie Rechtbank Limburg Datum 25-06-2014 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2014:5579
Arbeidsverhouding notarissen met beperkt winstaandeel is geen fictieve dienstbetrekking Instantie Hoge Raad Datum 14-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:283
De arbeidsrechtelijke gevolgen van het vennootschapsrechtelijke ontslag als statutair bestuurder Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 28-01-2014 Nummer ECLI:NL:GHARL:2014:518
Directeur aansprakelijk voor schade stopgezet bouwproject door onbehoorlijke taakvervulling Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 20-11-2013 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2013:6455
Ontslag rechtspersoon/bestuurder beëindigt niet automatisch de managementovereenkomst Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 12-11-2013 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3960
Eggenhuizen/Unidek Volumebouw Instantie Hoge Raad Datum 15-04-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AS2030
Ontslag als bestuurder betekent ook het einde van de dienstbetrekking Instantie Hoge Raad Datum 15-04-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AS2713
Bestuurder ontslagen wegens handelen in strijd met statuten en inschrijfplicht Handelsregister Instantie - Datum - Nummer -

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Dossiernr. 34491 Status In werking getreden Samenvatting -
Boek 2 BW Aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's Dossiernr. 31763 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap Auteur(s) J.A. Terstegge Bron Wolters Kluwer 2022
Titel De DGA sociaal verzekerd? Auteur(s) A.H.G. Wilod Versprille Bron FBN 2016/19
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel