Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Verjaring rechtsvordering tot vernietiging bij uiterste wilsbeschikking (Art. 4:54 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2023 Auteur De redactie

1 Termijn verjaring rechtsvordering tot vernietiging (art. 4:54 lid 1 BW) De mogelijkheid een uiterste wilsbeschikking te vernietigen, kan verjaren. Dit gebeurt een jaar nadat degene die een beroep op de vernietigbaarheid kan doen (dan wel diens rechtsvoorganger), kennis heeft genomen van de dood van de erflater, de uiterste wilsbeschikking én de vernietigingsgrond (art. 4:54 lid 1 BW). Art. 4:54 lid 1 BW is dus een lex specialis van art. 3:52 lid 1 BW. Op grond van art. 3:51 lid 3…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 54

  • 1

    Rechtsvorderingen tot vernietiging van een uiterste wilsbeschikking verjaren een jaar nadat de dood van de erflater alsmede de uiterste wilsbeschikking en de vernietigingsgrond ter kennis zijn gekomen van hem die een beroep op deze grond kan doen, dan wel van zijn rechtsvoorganger.

  • 2

    De bevoegdheid om ter vernietiging van een uiterste wilsbeschikking een beroep op een vernietigingsgrond te doen vervalt buiten het geval bedoeld in artikel 51 lid 3 van Boek 3 uiterlijk drie jaren nadat de dood van de erflater en de uiterste wilsbeschikking ter kennis zijn gekomen van degene aan wie deze bevoegdheid toekomt, dan wel van zijn rechtsvoorganger.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Termijnen in het erfrecht Categorie Erfrecht
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel