Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overgangsregeling invoering Flex-BV (art. 2:175 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2021

1 Hoofdregel overgangsregeling invoering Flex-BV Op grond van de Invoeringswet zijn de artt. 68a, 69, 71, 74, 75, 79 tot en met 82 en 173 Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (ONBW)  van overeenkomstige toepassing op de wijzigingen van het BV-recht door de wetswijziging van 1 oktober 2012 (art. V.2 Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De hoofdregel van het overgangsrecht is de onmiddellijke werking van de wetswijzigingen (art. 68a ONBW), maar verkregen rechten worde…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 175

  • 1

    Deze titel is van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht in de algemene vergadering wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

  • 2

    De vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Besloten vennootschap Categorie Ondernemingsrecht

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Flexibilisering BV-recht - Fiscale invoeringswet Dossiernr. 32426 Status In werking getreden Samenvatting -
Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Dossiernr. 32426 Status - Samenvatting -
Flexibilisering BV recht Dossiernr. 31058 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel