Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Schorsing / ontslag bestuurder NV (art. 2:134 BW)

Bijgewerkt tot 01-07-2022

1 Algemeen Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door het orgaan dat tot benoeming van het bestuur is bevoegd (art. 2:134 lid 1 BW). Gewoonlijk is dit de algemene vergadering (art. 2:132 lid 1 BW), tenzij sprake is van toepassing van het volledige structuurregime (art. 2:162 BW). Zolang geen sprake is van een structuurvennootschap, is het mogelijk dat de statuten bepalen dat een ander orgaan bevoegd is om een bestuurder te ontslaan. Heeft een 'gewone' vennootschap een…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 134

 • 1

  Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door degene die bevoegd is tot benoeming. Is uitvoering gegeven aan artikel 129a, dan is het bestuur te allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerend bestuurder.

 • 2

  Indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of ontslag slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in een algemene vergadering, waarin een bepaald gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd, mag deze versterkte meerderheid twee derden der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het kapitaal, niet te boven gaan.

 • 3

  Een veroordeling tot herstel van de arbeidsovereenkomst tussen naamloze vennootschap en bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken.

 • 4

  De statuten bevatten voorschriften omtrent de wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. De statuten kunnen deze voorschriften bevatten voor het geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders. In de statuten kan nader worden bepaald wanneer sprake is van belet. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Naamloze vennootschap Categorie Ondernemingsrecht
Titel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Door ontslag van statutair bestuurder wordt arbeidsovereenkomst inhoudsloos met ontbinding van arbeidsovereenkomst als gevolg Instantie Rechtbank Overijssel Datum 21-04-2017 Nummer ECLI:NL:RBOVE:2017:1908
Arbeidsverhouding notarissen met beperkt winstaandeel is geen fictieve dienstbetrekking Instantie Hoge Raad Datum 14-02-2014 Nummer ECLI:NL:HR:2014:283
Eggenhuizen/Unidek Volumebouw Instantie Hoge Raad Datum 15-04-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AS2030
Ontslag als bestuurder betekent ook het einde van de dienstbetrekking Instantie Hoge Raad Datum 15-04-2005 Nummer ECLI:NL:HR:2005:AS2713

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen Dossiernr. 34491 Status In werking getreden Samenvatting -
Boek 2 BW Aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's Dossiernr. 31763 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Beperking van de bestuursbevoegdheid bij de naamloze en besloten vennootschap Auteur(s) J.A. Terstegge Bron Wolters Kluwer 2022
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel