Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Definitie stichting (art. 2:285 BW)

Bijgewerkt tot 13-01-2022 Auteur mr. dr. T.F.H. (Theo) Reijnen

1 DefinitieDe stichting is een rechtsvorm waaraan rechtspersoonlijkheid is toegekend (art. 2:3 BW). De algemene bepalingen van titel 1 van Boek 2 BW zijn integraal van toepassing op stichtingen. Dit heeft als gevolg dat bij de inrichting van de stichting slechts van de wettelijke bepalingen kan worden afgeweken indien de wet dit zelf toestaat (art. 2:25 BW).De omschrijving van de stichting is opgenomen in art. 2:285 BW en bevat de volgende elementen:verbod tot het hebben van leden (lid 1…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 285

  • 1

    Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken.

  • 2

    Indien de statuten een of meer personen de bevoegdheid geven in de vervulling van ledige plaatsen in organen van de stichting te voorzien, wordt zij niet uit dien hoofde aangemerkt leden te kennen.

  • 3

    Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van haar organen noch ook aan anderen, tenzij wat deze laatsten betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Stichting Categorie Ondernemingsrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Stichting is niet verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording over besteding van de schenking Instantie Hoge Raad Datum 10-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1848
Stichting niet gehouden tot afleggen rekening en verantwoording gevoerd vermogensrechtelijk beleid Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 24-03-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:930
Schenking aan goede doelen stichting impliceerde overeenkomst van opdracht Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 10-10-2018 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2018:7062
Hof ziet gegronde redenen om te twijfelen aan beleid en juiste gang van zaken bij zorginstelling Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 30-04-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:1465
Rechtbank streng bij wijziging statuten stichting Instantie Rechtbank Amsterdam Datum 23-04-2015 Nummer ECLI:NL:RBAMS:2015:2378

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Wet transparantie maatschappelijke organisaties Dossiernr. 35646 Status In behandeling bij de Tweede Kamer Samenvatting -
Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders Dossiernr. 34768 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet toetreding zorgaanbieders Dossiernr. 34767 Status In werking getreden Samenvatting -

Beleidsbesluiten

Titel Instantie Datum Nummer Samenvatting
Instantie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Datum 28-09-2023 Nummer - Samenvatting

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Enkele privaatrechtelijke aspecten van de stichting juridisch eigendom van een beleggingsfonds Auteur(s) M. Rib Bron WPNR 2024/7464
Titel Preadvies: De stichting, een onbegrensde rechtsvorm? Auteur(s) K.A. Beuker, S.J.C. Hemels, B.J. Kuck, P.H.N. Quist, E. Schmieman, J.D.M. Schoonbrood, M. J. van Uchelen-Schipper Bron KNB 2024
Titel Familiestichting in de praktijk Auteur(s) G. Noordeloos, Ph.H.F. König Bron WPNR 2023/7408
Titel Shared governance. Naar een grotere invloed van zorgprofessionals binnen zorgorganisaties Auteur(s) A.G.H. Klaassen Bron WPNR 2022/7359
Titel Het UBO-register in 2020 Auteur(s) B. Snijder-Kuipers Bron JBN 2019/28
Titel Wet toetreding zorgaanbieders en het Uitvoeringsbesluit Wtza: aanscherping van eisen Auteur(s) A.G.H. Klaassen Bron WPNR 2020/7299
Titel (Nieuwe) verplichtingen voor stichtingen (I) Auteur(s) B. Snijder-Kuipers, S.G. Veenstra Bron WPNR 2020/7281
Titel (Nieuwe) verplichtingen voor stichtingen (II, slot) Auteur(s) B. Snijder-Kuipers, S.G. Veenstra Bron WPNR 2020/7282
Titel Statutaire inrichting van zorginstellingen en het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders Auteur(s) A.G.H. Klaassen Bron WPNR 2018/7192
Titel Wettelijke meldplicht voor raad van commissarissen van woningcorporaties Auteur(s) L.W.J. Hoppenbrouwers, K.H.C. Gorter Bron WPNR 2016/7117
Titel Ontwikkelingen in het verenigingen- en stichtingenrecht Auteur(s) G.J.C. Rensen Bron WPNR 2015/7072
Titel De notaris en woningcorporaties Auteur(s) L.W.J. Hoppenbrouwers, G.J.C. Rensen Bron WPNR 2015/7088
Titel Het uitkeringsverbod bij de stichting, een nog niet beëindigde discussie Auteur(s) T.F.H. Reijnen Bron WPNR 2013/6989
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel