Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Einde van het opstalrecht (art. 5:105 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2021 Auteur mr. E.M. (Erwin) van Elst

1 Algemeen De wet stelt dat bij het tenietgaan van het opstalrecht de eigendom van de opstallen van rechtswege overgaat op de eigenaar van de grond (art. 5:105 lid 1 BW). Door de overgang van rechtswege is in alle gevallen van eindigen van het opstalrecht (derhalve ook het eindigen van het hoofdrecht bij een afhankelijk opstalrecht) geen extra leveringshandeling noodzakelijk, waardoor enkel het bijwerken van de registratie in de openbare registers nog moet plaatsvinden. 2 Wegneemrecht De opstal…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 105

  • 1

    Wanneer het recht van opstal tenietgaat, gaat de eigendom van de gebouwen, werken en beplantingen van rechtswege over op de eigenaar van de onroerende zaak waarop het rustte.

  • 2

    Voor zover niet in de akte van vestiging anders is bepaald, heeft de opstaller bij het einde van zijn recht de bevoegdheid gebouwen, werken en beplantingen die door hemzelf of een rechtsvoorganger onverplicht zijn aangebracht dan wel van de eigenaar tegen vergoeding der waarde zijn overgenomen weg te nemen, mits hij de onroerende zaak waarop het recht rustte in de oude toestand terugbrengt.

  • 3

    De artikelen 99 en 100 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het aan de opstaller toekomende retentierecht slechts de gebouwen, werken en beplantingen omvat.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Opstal Categorie Registergoederenrecht

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Juridische complicaties bij het samenkomen van erfpacht- en opstalrechten met contractuele mandeligheid Auteur(s) T.R.G. Friedrichs Bron PEN 2024/9
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel