Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Rechten en plichten opstalhouder (art. 5:102 - 5:104 BW)

Bijgewerkt tot 01-01-2021 Auteur mr. E.M. (Erwin) van Elst

1 Bevoegdheden van de opstalhouder De opstalhouder heeft als eigenaar alle rechten en bevoegdheden met betrekking tot de opstallen. Hij kan opstallen gebruiken, aanbrengen en wegnemen (art. 5:102 BW). In de akte van vestiging kunnen deze bevoegdheden worden beperkt. De opstalhouder is - anders dan de erfpachter - niet verplicht de bestemming te handhaven. De opstalhouder is bevoegd ten aanzien van de zaak waarop zijn recht rust de bevoegdheden uit te oefenen die voor het volle genot van zijn re…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 102

De bevoegdheden van de opstaller tot het gebruiken, aanbrengen en wegnemen van de gebouwen, werken en beplantingen kunnen in de akte van vestiging worden beperkt.


Artikel 103

Bij gebreke van een regeling daaromtrent in de akte van vestiging heeft de opstaller ten aanzien van de zaak waarop zijn recht rust, de bevoegdheden die voor het volle genot van zijn recht nodig zijn.


Artikel 104

  • 1

    De artikelen 92 en 95 zijn van overeenkomstige toepassing op het recht van opstal.

  • 2

    De artikelen 86, 87, 88, 91, 93, 94, 97 en 98 zijn van overeenkomstige toepassing op een zelfstandig recht van opstal.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Duurzame energie Categorie Registergoederenrecht
Titel Opstal Categorie Registergoederenrecht

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Themanummer Duurzaamheid Bron WPNR 2023/7407
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel