Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Bestuur van de gemeenschap (art. 1:97 BW)

Bijgewerkt tot 01-10-2022 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 Inleiding Art. 1:97 BW geeft de algemene bestuursregeling voor goederen die tot de wettelijke gemeenschap van goederen behoren. Art. 1:90 lid 2 BW definieert wat onder bestuur wordt verstaan.  In 2012 is de Hoge Raad (5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9239) teruggekomen op zijn beschikking van 9 september 1988, NJ 1989/239 (Erven Van der Kammen, brondocument niet beschikbaar). In deze Van der Kammenbeschikking oordeelde de Hoge Raad dat de gemeenschap van goederen een breukdelengeme…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 97

  • 1

    Een goed dat op naam van een echtgenoot staat of dat hij krachtens erfopvolging bij versterf, making, lastbevoordeling of gift heeft verkregen, staat onder diens bestuur. Voor het overige is ieder der echtgenoten bevoegd tot het bestuur over de goederen van de gemeenschap. Artikel 170, eerste lid, van Boek 3 is van overeenkomstige toepassing.

  • 2

    Is een goed der gemeenschap met toestemming, verleend door de echtgenoot onder wiens bestuur dat goed alleen of mede stond, dienstbaar aan een beroep of bedrijf van de andere echtgenoot, dan berust het bestuur van dat goed, voor zover het handelingen betreft die als normale uitoefening van dat beroep of bedrijf zijn te beschouwen, uitsluitend bij laatstbedoelde echtgenoot en voor het overige bij de echtgenoten gezamenlijk. Een verleende toestemming geldt voor de gehele duur van het beroep of bedrijf, tenzij de echtgenoten anders overeenkomen, doch de rechtbank kan de dienstbaarheid op verzoek van een echtgenoot te allen tijde wegens gegronde redenen beëindigen.

  • 3

    Geschillen tussen de echtgenoten over het bestuur ten aanzien van tot de gemeenschap behorende goederen, kunnen op verzoek van de echtgenoten of van een van hen aan de rechtbank worden voorgelegd.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Gemeenschap van goederen Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Ongeldige overdracht pand vanwege beroep echtgenote? Instantie Gerecht in eerste aanleg van Curaçao Datum 30-03-2020 Nummer ECLI:NL:OGEAC:2020:84
Economisch eigenaar kan juridisch eigendom aan zichzelf leveren ondanks overlijden volmachtgever Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 19-06-2018 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2018:2057
Echtgenoten zijn beiden voor het geheel tot de gemeenschap van goederen gerechtigd Instantie Hoge Raad Datum 05-10-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BW9239

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Aanpassing art. 1:97 BW en reparatie van enkele technische onvolkomenheden bij Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Dossiernr. 32870 Status In werking getreden Samenvatting -
Aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen Dossiernr. 28867 Status In werking getreden Samenvatting -
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel