Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Haviltex

Bijgewerkt tot 01-09-2023 Auteur De redactie

1 Inleiding Rechtssubjecten (natuurlijke en rechtspersonen) onderhandelen voortdurend met elkaar om overeenkomsten te sluiten. Als uitgangspunt geldt bij de onderhandelingen de partijautonomie; partijen kunnen in beginsel alles overeenkomen wat zij willen. De wet geeft als enige uitzondering hierop dat de inhoud van een overeenkomst niet in strijd mag zijn met de openbare orde en de goede zeden (art. 3:40 BW). Veelal zullen de partijen zich inspannen om alle belangrijke…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Uitleg van notariële akten en overeenkomsten Categorie Ambtsuitoefening

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Haviltex-maatstaf mag worden uitgesloten in overeenkomst Instantie Hoge Raad Datum 25-08-2023 Nummer ECLI:NL:HR:2023:1131
Door uitleg leveringsakte is anti-speculatiebeding sociale koopwoning niet van toepassing Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 18-05-2021 Nummer ECLI:NL:GHARL:2021:4711
Koper mocht op grond van mondelinge overeenkomst redelijkerwijs aannemen dat hij gehele parkeerterrein had gekocht Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 15-12-2020 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2020:3480
Huurder moet bij omzethuur in zijn bedrijfsvoering rekening houden met belang verhuurder bij omzet Instantie Rechtbank Limburg Datum 12-08-2020 Nummer ECLI:NL:RBLIM:2020:5959
Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex Instantie Hoge Raad Datum 13-03-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:417
Hoofdrecht waarvan pandrechten afhankelijk zijn, blijkt uit partijbedoelingen; rechtsgeldige pandrechten Instantie Rechtbank Rotterdam Datum 19-02-2020 Nummer ECLI:NL:RBROT:2020:1602
Uitleg van notariële samenlevingsovereenkomst leidt in casu niet tot vermenging van vermogens Instantie Gerechtshof Den Haag Datum 04-02-2020 Nummer ECLI:NL:GHDHA:2020:409
Geen verplichting tot betaling van periodieke aansluitkosten als dit niet duidelijk in de overeenkomst is opgenomen Instantie Hoge Raad Datum 31-01-2020 Nummer ECLI:NL:HR:2020:144
Rechter moet eerst inhoud overeenkomst uitleggen en daarna kwalificeren Instantie Hoge Raad Datum 20-12-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:2034
Taalkundige uitleg binnen Haviltex-maatstaf is niet onderworpen aan toepassingsvoorwaarden (Valerbosch-arrest) Instantie Hoge Raad Datum 13-12-2019 Nummer ECLI:NL:HR:2019:1940
Uitleg samenlevingscontract aan de hand van de Haviltex-norm Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 04-12-2019 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2019:6943
Aanbiedingsplicht geldt doordat letterlijke bewoordingen van de statuten de bedoeling van partijen niet goed weergeeft Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 25-07-2018 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2018:4022
Uitleg kettingbeding in akte van levering Instantie Hoge Raad Datum 02-02-2018 Nummer ECLI:NL:HR:2018:148
Renteclausule in hypotheekakte slechts van belang voor partijen; uitleg door middel van het Haviltex-criterium Instantie Hoge Raad Datum 08-07-2016 Nummer ECLI:NL:HR:2016:1511
Haviltex-norm geldt ook bij commerciële contracten (Lundiform/Mexx) Instantie Hoge Raad Datum 05-04-2013 Nummer ECLI:NL:HR:2013:BY8101
Skare meat packers k/s tegen Flexmen projecten B.V. Instantie Hoge Raad Datum 19-11-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BN7886
Vodafone Libertel N.V. tegen European trading company C.V. Instantie Hoge Raad Datum 19-10-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:BA7024
Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox Instantie Hoge Raad Datum 20-02-2004 Nummer ECLI:NL:HR:2004:AO1427
Ermes/Haviltex (Haviltex) Instantie Hoge Raad Datum 13-03-1981 Nummer ECLI:NL:HR:1981:AG4158

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel Het kettingbeding als kameleon in het uitleglandschap Auteur(s) H.R.P. Dumatubun Bron TvZ 2022, nr. 3/4
Titel Normatieve uitleg' algemeen aanvaard, maar ook in ruime zin, inclusief derogerende werking en aanvulling van leemte? (I) Auteur(s) J.M. van Dunné Bron WPNR 2018/7184
Titel Normatieve uitleg' algemeen aanvaard, maar ook in ruime zin, inclusief derogerende werking en aanvulling van leemte? (II, slot) Auteur(s) J.M. van Dunné Bron WPNR 2018/7185
Titel Een herwaardering van de tekstuele uitleg van contracten Auteur(s) R.P.J.L. Tjittes Bron WPNR 2007/6709
Titel Uitleg volgens Haviltex of de CAO-norm? Over een vloeiende overgang en de noodzaak om toch te kiezen Auteur(s) M.H. Wissink Bron WPNR 2004/6579
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel