Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Legaat ten laste van huwelijksgemeenschap (Art. 4:51 BW)

Bijgewerkt tot 08-02-2022 Auteur De redactie

1 Legaat ten laste van huwelijksgemeenschap (art. 4:51 BW) 1.1 Algemeen Heeft een echtgenoot ten laste van zijn gezamenlijke erfgenamen een goed uit de huwelijksgemeenschap vermaakt, dan verkrijgt de legataris een vordering tot levering van het gehele goed (art. 4:51 lid 1 BW). Dit geldt alleen voor zover de huwelijksgoederengemeenschap ten tijde van het testeren nog niet was ontbonden (lid 2). Anders komt het legaat op grond van art. 4:49 lid 1 BW te vervallen. Wordt het goed bij de verdeling…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 51

  • 1

    Wanneer een echtgenoot ten laste van zijn gezamenlijke erfgenamen een bepaald goed uit de huwelijksgemeenschap heeft vermaakt, kan de legataris levering van het gehele goed van hen vorderen, doch zij kunnen, voor zover het goed bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap aan de andere echtgenoot of diens erfgenamen wordt toebedeeld, volstaan met uitkering van de waarde van het goed. Deze bevoegdheid komt ook toe aan de andere echtgenoot die enig erfgenaam is, en diens erfgenamen.

  • 2

    Het vorige lid is alleen van toepassing indien de huwelijksgemeenschap op het ogenblik dat de beschikking werd gemaakt, nog niet ontbonden was.


Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel