Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Herbelegging te verrekenen vermogen (art. 1:136 BW)

Bijgewerkt tot 20-06-2024 Auteur mr. dr. M.R. (Marcel) Kremer

1 InleidingVaak zijn de te verrekenen inkomsten of het te verrekenen vermogen niet meer in de oorspronkelijke vorm aanwezig, maar is het (deels) besteed aan de aanschaf van goederen of voor de aflossing van schulden. Art. 1:136 lid 1 BW bepaalt wat in deze gevallen moet worden verrekend.Indien een verrekenplicht is blijven bestaan en niet is afgerekend, strekt deze zich uit over het saldo, ontstaan door belegging en herbelegging van hetgeen niet is verrekend, alsmede over de vruchten daarvan,…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Wet- en regelgeving


Artikel 136

  • 1

    Indien een goed onder aanwending van te verrekenen vermogen is verkregen, wordt het verkregen goed tot het te verrekenen vermogen gerekend voor het aandeel dat overeenkomt met het bij de verkrijging uit het te verrekenen vermogen aangewende gedeelte van de tegenprestatie gedeeld door de totale tegenprestatie. Indien een echtgenoot in verband met de verwerving van een goed een schuld is aangegaan, wordt het goed op de voet van de eerste volzin tot het te verrekenen vermogen gerekend voor zover de schuld daartoe wordt gerekend of daaruit is afgelost of betaald.

  • 2

    Bestaat tussen de echtgenoten een geschil omtrent de vraag of een goed tot het te verrekenen vermogen wordt gerekend en kan geen van beiden bewijzen dat het goed tot het niet te verrekenen vermogen wordt gerekend, dan wordt dat goed aangemerkt als te rekenen tot het te verrekenen vermogen. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers der echtgenoten.


Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel Huwelijkse voorwaarden Categorie Familievermogensrecht
Titel Verrekenbedingen Categorie Familievermogensrecht

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Sterke bewijsvermoedens art. 1:141 lid 3 BW en art. 1:136 lid 2 BW Instantie Hoge Raad Datum 17-12-2021 Nummer ECLI:NL:HR:2021:1922
Aflossing uit verrekenbaar inkomen leidt tot verrekening waarde woning Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 06-04-2017 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2017:1474
Vrouw heeft bij echtscheiding recht op deel waarde woning door (verpande) kapitaalverzekering en door niet-nagekomen periodiek verrekenbeding Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum 19-05-2015 Nummer ECLI:NL:GHARL:2015:3648
Aflossing van hypotheekschuld vormt geen kosten van de huishouding Instantie Hoge Raad Datum 29-06-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BW9769
Bewijsvermoeden beperkt zich tot hetgeen verrekend had moeten worden Instantie Hoge Raad Datum 08-06-2012 Nummer ECLI:NL:HR:2012:BV9605
Aflossen op woningschuld met te verrekenen inkomsten beleggingsleer van toepassing Instantie Gerechtshof Arnhem Datum 22-05-2012 Nummer ECLI:NL:GHARN:2012:BZ7308
Niet-afgeloste leningen worden niet in de verrekening betrokken Instantie Hoge Raad Datum 19-11-2010 Nummer ECLI:NL:HR:2010:BN8027
Verrekening van bij hypothecaire lening gesloten kapitaalverzekering Instantie Hoge Raad Datum 10-07-2009 Nummer ECLI:NL:HR:2009:BI4387
HR 25-04-2008, nr C06/259HR Instantie Hoge Raad Datum 25-04-2008 Nummer ECLI:NL:HR:2008:BB7043
Hof verwerpt 'leer-Verstappen' Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 16-10-2007 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7964
Goed dat tijdens huwelijk is verworven met geleend geld moet in verrekening worden betrokken, ook indien niet op lening is afgelost met verrekenbaar inkomen Instantie Gerechtshof 's-Gravenhage Datum 25-07-2007 Nummer ECLI:NL:GHSGR:2007:BB0198
HR 16-02-2007, nr R05/090HR Instantie Hoge Raad Datum 16-02-2007 Nummer ECLI:NL:HR:2007:AZ2723
Hof Amsterdam 09-11-2006, nr 05/01979 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum 09-11-2006 Nummer ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ5667
Hundscheid/Schwanen II Instantie Hoge Raad Datum 27-01-2006 Nummer ECLI:NL:HR:2006:AU5698
Hof Den Bosch 09-11-2004, nr R200300622 Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum 09-11-2004 Nummer ECLI:NL:GHSHE:2004:AR5982
Slot/Ceelen Instantie Hoge Raad Datum 02-03-2001 Nummer ECLI:NL:HR:2001:AB0378
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Civiel